Foto: Alex och Martin/ IKON

Stöd och omsorg

När du eller någon nära dig har förlorat fotfästet

Du kan vända dig till kyrkans diakoni: 

•När du behöver samtala med någon om din livssituation
•När du förlorat fotfästet
•När du försöker prova nya vägar
•När det är problem i relationer
•När du förlorat en anhörig eller vän
•När missbruk styr ditt liv
•När du vill samtala med någon om tro och livsåskådningsfrågor
•När du vill göra en frivillig medmänsklig insats.
•När du behöver hjälp att söka fondmedel

Diakoner hjälper dig 

Det finns fyra diakoner som arbetar i församlingen. Dem kan du vända dig till om du mår dåligt, behöver någon att prata med, om du behöver hjälp att reda ut ekonomiska problem eller något annat.

Diakoner