Dop

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan och en del av den världsvida kristna gemenskapen.

Alla nyfödda barn vars föräldrar tillhör församlingen får en inbjudan till dop. Även barn till föräldrar som inte tillhör svenska kyrkan kan döpas om föräldrarna vill det. Dop kan också ske senare i livet.

Boka dop

Varje helg finns möjlighet till dop i någon av våra gudstjänster, men det finns också andra alternativ. Klicka här för att läsa mer.

När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: ”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?”

ur Apostlagärningarna 8

Varför dop?

Dopet är början på ett liv med Gud. Läs mer här.

Vuxendop

Det finns ingen åldersgräns för att bli döpt.

Dopets tecken och symboler

Dopvattnet, klänningen, ljuset och korset är symboler för mer än det som syns. Läs mer här.

Dopgudstjänsten

Det finns många sätt för när, var och hur ett dop kan ske. Här följer en vanlig ordning för dop av barn.

Fadderskap vid dop

Att bli tillfrågad om att bli fadder är ett fint uppdrag. Faddern är utvald till att vara ett extra stöd till den som döps.

Dopklänning

Vill du låna en dopklänning? Här kan du titta på församlingens alla dopklänningar

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästre och kyrka ingår. (Fiskekapellen används ofta sommartid för dop. Där kan tillkomma en mindre avgift. Fråga för aktuellt kapell vid bokning.)