Foto: Anette hylander

Gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag runt om i Svenska kyrkans församlingar och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla. Välkommen att fira gudstjänst!

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lunga. Här får min puls vila i Guds puls. Här kan Guds gode Ande famna hela mig, som jag är och blåsa in nytt liv i mitt liv.

Gudstjänsten är bön och lovsång inför den levande Herren. Visionen för församlingens gudstjänstliv är att fler ska få komma till tro på Kristus, leva i sitt dop och delta i nattvardsfirandet.

Vardagar är Jakobs kyrka öppen månd-torsd 11-15, på sommaren 10-16, med möjlighet till enskild andakt. Här samlas också människor till gemensam bön eller veckomässa vid lunchtid, varje måndag-onsdag.

Söndagar firas som regel högmässa i Jakobs kyrka kl 11och i Hälsingtuna kyrka och Björkbergskyrkan firas mässa/gudstjänst varannan söndag kl 11. I  Håstakyrkan, Idenors och Rogsta kyrka firas gudstjänst mer oregelbundet, se därför församlingens kalender längst ner på starsidan eller i appen Kyrkguiden.

Kopplat till församlingens "växtplatser" för barn och familj firas också regelbundet vardagsgudstjänster. Med Fredens kulle, Håsta äldreboende, Ingstahemmet och Tunbacka samarbetar församlingen för att många ska få möjlighet att fira gudstjänst både i sitt boende och i våra kyrkor. 

Musik i gudstjänsten

Vi sätter an tonen av glädje, tröst eller andakt i våra gudstjänster tillsammans. Hitta din plats i församlingens musikliv. Kontakta någon av musikerna.

Dop, vigsel och begravning är speciella högtider i livet där musiken kan bli en viktig del av helheten. Vi hjälper dig gärna med tips och kontakter.