Barn i färggranna regnkläder plaskar i en vattenpöl.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

För barn och familj

En mötesplats mellan barn, vuxna och Gud. En växtplats med utrymme för både lek och allvar. De flesta grupperna startar för hösten veckan efter marknadshelgen. Kontakta ledare för respektive grupp för mer info och anmälan.

Barn 0-5 år med vuxen

Kyrkis är en öppen grupp med sångsamling, lek, samtal, fika och andakt. Vi börjar vecka 37. Välkommen

Barn 7-9 år

Pyssel, lek, fika, sång och andakt.

Barn 10-12 år

Pyssel, drama, lek och andakt. Inne och ute.

Körer för barn och unga

Från 7 års ålder är du välkommen med i barnkör. För de lite äldre finns Soul Children och Teens.

Familjeläger

Varje år åker hela eller delar av familjer på helgläger eller har en heldag. Där sjunger, leker, samtalar och pysslar vi tillsammans. Kvällarna fylls med ”vuxensnack” där vi samtalar om tro och livsfrågor. Vi förbereder också gemensamt den gudstjänst.

Barnsångarläger

På sommaren bjuder vi i samarbete med fler församlingar in till barnsångarläger på EFS Brogården i Njutånger.

För frågor kring lägren och anmälan kontakta Församlingspedagog Kattis Pettersson

övriga barnläger

anordnas för barn i olika åldrar

ansvarig Petra

Skolverksamhet

Församlingen har ett väl utarbetat program som vi erbjuder förskolan och grundskolan. Programmet knyter an till skolans läroplan.

Vad kostar det?

Det kostar inget att vara med i barnverksamheten men ibland tillkommer avgifter för tex läger och resor. Kontakta gruppens ledare eller någon av församlingens diakoner om du vill söka ekonomiskt bidrag ur en fond för ditt barns aktivitet.

Personal Barn och familj