barn med såpbubbla

För barn och familj

En mötesplats mellan barn, vuxna och Gud. En växtplats med utrymme för både lek och allvar. Välkommen med!

Församlingens barn- och familjeverksamhet börjar vecka 37

Vi längtar efter alla barn och föräldrar i församlingens alla grupper! All verksamhet kommer så långt det är möjligt ske på ett tryggt och smittsäkert sätt. Fortfarande gäller: Kom bara om du och dina barn känner sig friska, håll avstånd, tvätta och sprita händerna.

Med vänlig hälsning från Gudrun, Petra, Kattis och Lena

Familjeläger

Varje år åker hela eller delar av familjer på helgläger till vår fina stiftsgård i Undersvik. Där sjunger, leker, samtalar och pysslar vi tillsammans. Kvällarna fylls med ”vuxensnack” där vi samtalar om tro och livsfrågor. Vi förbereder också gemensamt den gudstjänst i kapellet som vi avslutar lägret med på söndag förmiddag.

För frågor och anmälan ring: Gudrun Grunnesjö eller Kattis Pettersson.

Barnsångarläger

På sommaren bjuder vi i samarbete med fler församlingar in till två stora barnsångarläger på EFS Brogården i Njutånger.

Junilägret är 2 dagar riktar sig till barn i åldrarna 7-9 år.
Augustilägret är 3 dagar och är för barn 10-14 år.

För frågor och anmälan ring: Kattis Pettersson

Skolverksamhet

Församlingen har ett väl utarbetat program som vi erbjuder förskolan och grundskolan. Programmet knyter an till skolans läroplan.

vad kostar det?

Det kostar inget att vara med i barnverksamheten men ibland tillkommer avgifter för tex läger och resor. Kontakta gruppens ledare eller någon av församlingens diakoner om du vill söka ekonomiskt bidrag ur en fond för ditt barns aktivitet.