Foto: Lotta Thurfjell

Kontaktuppgifter

Församlingsexpeditionen

Bokning av dop, vigsel, begravning. Beställning av minnesblad till begravning mm

Hudiksvallsbygdens församling

Församlingsexpedition: 0650-54 07 84 (säkrast vardagar mellan 10-12)
Församlingsexpeditionen är stängd för att undvika trängsel med anledning av Coronapandemin. Ring på dörren om du behöver komma in under expeditionstid. Vi nås också via telefon eller mail. 

Besöksadress: S:t Jakobsgården, Olof Bromans gata 8, 824 43 Hudiksvall

Postadress: Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall 
E-posthudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Bankgiro: 111-1541  Swishnummer: 123 515 7391

Kyrkogårdsförvaltingen

Frågor om gravärenden, att hitta graven, blomstersmyckning på gravar mm

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 0650-54 07 96 (expeditionstid 10-12)
OBS! Kyrkogårdsexpeditionen kommer att vara stängd för besök med anledning av Coronapandemin. Vi nås via telefon eller mail.

Postadress
: Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall

Besöksadress: Sofiedals griftegård, Kungsgatan 55, 824 34 Hudiksvall

E-post: hudiksvall.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Presskontakt

Björn Wiksten, kyrkoherde
0650-54 07 85, 076-115 94 43
E-post: bjorn.wiksten@svenskakyrkan.se

Ragnar Sidenvall, kyrkorådets ordförande
070-358 85 52
E-post: ragnar@ipconnect.se

Vid en kris

Vid akuta situationer
t.ex. hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall 
074-011 33 65

Jourhavande präst

Telefon 112 kl. 21.00-06.00

Svenska kyrkans finska telefonjour

Telefon 020-26 25 00 
kl. 22.00-01.00


Ny medlem

Vi är så glada att välkomna Dig som medlem i Svenska kyrkan,
Har du fått din Välkomstväska?