Act Svenska kyrkans internationella arbete

att räcka ut en hand till en medmänniska

Internationellt arbete

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva Svenska kyrkans internationella arbete.

Men det innehåller mycket mer. Där ingår frågor om rättvis handel, hiv och aids, jordbruksutveckling, försoning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter, kvinnligt ledarskap, teologisk utbildning och flera andra viktiga områden. Vi vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Det utförs i en världsvid kristen gemenskap med respekt för varje människas värde. Hoppet lever och uttrycks i lovsång, bön och handling.

Största delen av pengar samlas in här i Sverige genom olika insamlingskampanjer och enskilda gåvor. Fyra procent av kyrkoavgiften, dvs den avgift som varje medlem betalar via skattsedeln, går till det internationella arbetet och det innebär ca en procent av hela budgeten för biståndsarbetet. Tack vare stöd från privatpersoner, föreningar och andra organisationer så kan arbetet fortsätta.

Församlingens internationella grupp består av ideella medarbetare som brinner lite extra för detta viktiga arbete. Gruppen samordnar församlingens olika arrangemang och insamlingar men spelar också en viktig roll som opinonsbildare och kunskapsförmedlare av internationella frågor här hemma och ute i världen.

Församlingens internationella grupp:
Lena Persson (sammankallande)
Anja Sandberg
Barbro Ryttlinger
Sylvia Wiksten
Hjördis Holmgren
Kerstin Karlsson
Margareta Sandberg
Lilian Holmgren
Maud Larsson
Gun-Britt Bladin

Allt vad ni vill att människor ska göra för er det skall ni också göra för dem. Matteus 7:11