Foto: Hudiksvallsbygdens församling

För vuxna

Gemenskap och samtal. Näring för kropp och själ.

Stillhetsarbete
I en komplex tillvaro med högt tempo, förväntan på nåbarhet och en oändlig tillgång till information behövs en motvikt, en rastplats för vila och reflektion. Koppla ner vardagssnurret, koppla upp till kraftkällan: Livets Gud.

Retreat, stilla vandring och pilgrimsvandring är några delar av församlingens stillhetsarbete. 

Studiecirklar i kristen tro och föreläsningar
Med viss regelbundenhet erbjuds olika former av samlingar för samtal om kristen tro. Hör av dig till församlingsexpeditionen för mer information om när nästa grupp startar. Föreläsningar annonseras i ortstidningen och på våra anslagstavlor.

Sorgearbete i församlingen - för dig som förlorat en närstående
Tveka inte att kontakta församlingens präster eller diakoner för enskilt samtal eller hjälp. Inbjudan till sorgegrupp sker till närmast anhöriga. Ungdomar inbjuds till "Våga leva vidare"-grupper. Samtal i sorgegrupp kan vara en hjälp både genom att man sätter ord på sina egna upplevelser och att man får ta del av andras erfarenheter. Läs mer om sorgegrupper genom att klicka på rutan nedan.

Erik Tanzborn

Erik Tanzborn

Hudiksvallsbygdens församling

Präst

Direkt: 0650-54 07 87

Mobil: 076-115 94 45

Syförening och Hälsingtuna Lekamannakår
Sjömanssykretsen i Hälsingtuna (kontakt: Margareta Johansson 070-324 96 29) och Kyrliga syföreningen i Rogsta (kontakt: Ellen Sjölander) förenar nytta med nöje.

Hälsingtuna Sjömanssykrets startades på 1940-talet av kyrkoherde Harry Freychus. De årliga mycket uppskattade julauktionerna i adventstid upphörde i december 2013.  Insamlade medel har under årens lopp fördelats till SKUT:s verksamhet, till lokal verksamhet t.ex. Hälsingtuna- Rogsta Diakonifond, Kvinnojouren och andra lokala behov. Numera består sykretsen av 7-8 damer, som träffas en gång per månad för andakt och social gemenskap i Sockenstugan eller i någons hem. Fortfarande i samband med påskdagens högmässa inbjuder Sjömanssykretsens damer till kyrkkaffe och gemenskap i SKUT:s anda. Vid vårens sista träff delas insamlade medel mellan SKUT och Hälsingtuna- Rogsta Diakonifond. Kontaktperson: Solfrid Fredriksson

Hälsingtuna Lekmannakår
Kontakt: Bo Johansson 070-634 78 72

Hälsingtuna Lekmannakår startades av kyrkoherde Harry Freychus på 1940-talet. Då hette den Hälsingtuna kyrkobrödrakår och bestod endast av män. I början av 1980-talet inbjöds även kvinnor till medlemskap. Under alla år har verksamheten fokuserats på studier under församlingsprästens ledning. Lekmannakårens medlemmar samt övriga intresserade träffas var 3:dje fredagkväll antingen i någons hem eller Sockenstugan. Vårterminen avslutas med en gemensam utflykt till något intressant mål. Lekmannakåren inbjuder under året till gemenskap i samband med gudstjänst i Hedestugan på Vasaloppssöndagen, arrangerar brödförsäljning under fasteinsamlingen. Marknadssöndagen inbjuds alla till lekmannaledd söndagsgudstjänst i någon av kyrkorna samt kyrkkaffe och samtal. Insamlade medel fördelas mellan Hälsingtuna- Rogsta diakonifond och Svenska Kyrkans internationella arbete. Ca 15 aktiva medlemmar.