Kyrkor, kapell och församlingshem

Församlingen har sex kyrkor, sju fiskarkapell och fyra församlingshem.

Kyrkor

Hudiksvallsbygdens församling har sex egna kyrkor där gudstjänst firas. Varje kyrka har sin egen historia och sin egen karaktär.

Fiskarkapell

I Hudiksvallsbygdens församling finns sju fiskekapell som flitigt används under sommarhalvåret för gudstjänster, dop och vigslar.

Församlingshem

Här är en presentation av Hudiksvallsbygdens församlingshem och lokaler. Om du vill hyra ett församlingshem kan du kontakta församlingshemsvärdarna eller församlingsexpeditionen.