Foto: Lotta Thurfjell

Pilgrimsvandring

Vandra i yttre och inre landskap

Är du nyfiken på pilgrimsvandring?

Pilgrimsvandring har alltid varit ett kännetecken på en levande kyrka. De första kristna kallades Vägens folk. De gick livets väg. Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Hudiksvallsbygdens församling vill erbjuda tillfällen för vandring i både yttre och inre landskap.

Erik Tanzborn

Erik Tanzborn

Hudiksvallsbygdens församling

Präst

Tomas Jönsson

Tomas Jönsson

Hudiksvallsbygdens församling

Präst