Själavård och bikt

Bikten är en bön om förlåtelse från Gud till skillnad från det själavårdande samtalet, som är ett samtal kring något som är viktigt i en människas liv och en andlig vägledning.

Bikt

Djupt inne i samvetets minne finns nog alltid bilder från våra liv som vi helst vill slippa se. Tillfällen då vi gjort ont och händelser då vi gjort andra illa kommer tillbaka i minnets hemliga fotoalbum, och det är svårt att driva dem på flykten. Förlåtelsen vare sig den kommer från människor eller från Gud, tycks inte rå på minnena.

När du kommer till bikt ges en möjlighet att få höra Guds förlåtelse personligt uttalad över ditt eget liv.

Själavård

Bikten skall inte förväxlas med det själavårdande samtalet, som är ett samtal kring något som är viktigt i en människas liv och innehåller oftast en andlig vägledning.

Tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. 

Mer om bikt

Guds förlåtelse

Mer om själavård

Väg till inre mognad