Foto: Alex & Martin/IKON

Diakoni

Diakoni handlar om att möta medmänniskan och hennes utsatthet var hon än befinner sig i livet.

Livet växlar, det kan vara fyllt av glädje men också av svårigheter. Oavsett vilket, kan det vara bra att få prata med någon. Då finns Svenska kyrkans diakoner för dig. I förtroende kan du samtala med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för alla oavsett ålder eller livssituation.
Stöd genom:
Enskilda samtal/stödsamtal
Anhörigstöd
Krissamtal
Samtal i grupp/Sorgegrupp 
Hembesök
Förbön
Stöd vid livets slut
Stöd i kontakter med myndigheter, organisationer etc.
Gemenskap och mötesplatser