Foto: Alex & Martin/IKON

Diakoni

Diakoni handlar om att möta medmänniskan och hennes utsatthet var hon än befinner sig i livet.

Livet växlar, det kan vara fyllt av glädje men också av svårigheter. Oavsett vilket, kan det vara bra att få prata med någon. Då finns Svenska kyrkans diakoner för dig. I förtroende kan du samtala med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för alla oavsett ålder eller livssituation.
Stöd genom:
Enskilda samtal/stödsamtal
Anhörigstöd
Krissamtal
Samtal i grupp/Sorgegrupp 
Hembesök
Förbön
Stöd vid livets slut
Stöd i kontakter med myndigheter, organisationer etc.
Gemenskap och mötesplatser

Mer om Diakoni

Diakonerna vill vara ett stöd för människor i alla åldrar, då livet är svårt.

Stöd och omsorg

När du eller någon nära dig har förlorat fotfästet

Sinnesrogudstjänster

Sinnesrogudstjänsten utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Karakteristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och det personliga delandet från någon som med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Internationella mötesplatser

Språkträning, läxhjälp och gemenskap. En del av diakonin. Öppet för alla.

Mötesplats - social gemenskap

Hörnan och Språkkaféet i Längan

En mötesplats för alla åldrar. Öppet måndagar och torsdagar 13-17. Språkkafé torsdagar 17-20.