Foto: Hudiksvallsbygdens församling

För unga

Ungdomsgrupp eller kanske körsång. Åt vilket håll vill du växa?

Att hitta en plats och en gemenskap där man känner sig sedd och får möjlighet att växa är något som alla behöver. Kanske kan församlingens olika verksamheter för unga bli en sådan plats. Välkommen att känna dig för! 

Här finns tre olika aktiviteter: Ungdomsgruppen, Konfirmandledare och ungdomskör.