Foto: Magnus Aronsson

Kyrkogårdsförvaltning

Välkommen till Hudiksvallsbygdens kyrkogårdar.

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrko- och griftegårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

Förvaltningen omfattar förutom kyrkogårdar, begravningsverksamheten och kapell. Gemensamt för våra kyrkgårdar är att ha en personlig och miljövänlig prägel.

Minneslundar finns vid alla kyrkogårdar, utom kyrkogården vid Jakobs kyrka i Hudiksvall. Askgravlund finns på Sofiedals och Hälsingtuna kyrkogård.

Välkommen att göra ett besök till våra vackra kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 0650-54 07 96 (expeditionstid 10-12)
OBS! Kyrkogårdsexpeditionen kommer att vara stängd för besök med anledning av Coronapandemin. Vi nås via telefon eller mail.

Postadress
: Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall

Besöksadress: Sofiedals griftegård, Kungsgatan 55, 824 34 Hudiksvall

E-post: hudiksvall.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se