Foto: Magnus Aronsson

Kyrkogårdsförvaltning

Välkommen till Hudiksvallsbygdens kyrkogårdar.

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrko- och griftegårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

Förvaltningen omfattar förutom kyrkogårdar, begravningsverksamheten och kapell. Gemensamt för våra kyrkgårdar är att ha en personlig och miljövänlig prägel.

Minneslundar finns vid alla kyrkogårdar, utom kyrkogården vid Jakobs kyrka i Hudiksvall. Askgravlund finns på Sofiedals och Hälsingtuna kyrkogård.

Välkommen att göra ett besök till våra vackra kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 0650-54 07 96 (expeditionstid 10-12)

Postadress
: Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall

Besöksadress: Sofiedals griftegård, Kungsgatan 55, 824 34 Hudiksvall

E-post: hudiksvall.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdarna

Välkommen att besöka våra vackra kyrkogårdar

Aktuellt på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om vad som händer på våra kyrkogårdar

Lilla Änglarummet

Viloplats för våra små älskade barn som lämnat oss i förtid

Vad betyder olika gravskick?

Urngrav, minneslund, askgravlund ...

Vad betyder skylten på graven?

Kyrkogårdsförvaltningen informerar om varför de gröna eller gula skyltarna sitter på en gravplats.

Gravskötsel

Har du funderingar om vad du får göra?

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Stensäkring

En trygg och säker kyrkogård

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan i Hudiksvallsbygden är huvudman för begravningsverksamheten i Hudiksvall.

Hantering av kistor och urnor

Nedan kan du som privatperson läsa om kyrkogårdsförvaltningens hantering av kistor och urnor.