Foto: Josefin Casteryd/IKON

Mer om Diakoni

Diakonerna vill vara ett stöd för människor i alla åldrar, då livet är svårt.

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.
Ibland säger man att diakoni är kyrkans utåtriktade, sociala arbete. Diakoni ska genomsyra allt kyrkans arbete.

Det betyder att människor ska kunna erfara att Kristi kärlek ligger till grund för allt som görs. 

I församlingen finns flera diakoner. Dem kan du vända dig till om du mår dåligt, behöver någon att prata med, om du behöver hjälp att reda ut ekonomiska problem eller något annat.

Diakonin har två poler

*Riktningen inåt; bön, förbön, och gudstjänstliv.
*Riktningen utåt; uppsökande, att finnas mitt i samhället.

Det diakonala arbetet består bland annat av:

 • Stöd till den utsatta människan drabbad av ensamhet, sjukdom, sorg, missbruk och social nöd.
 • Själavård - enskilda, stödjande samtal. Diakonen har tystnadsplikt.
 • Nätverksbyggande och samverkan med kvinnojour, socialtjänst, servicehus, distriktsköterskor, polis och behandlingshem.
 • Gemenskapsbyggande mötesplatser
 • Krisarbete i samarbete med samhället
 • Grundkurs i kristen tro och Vuxenkonfirmation
 • Samtalsgrupper
 • Miljö och Rättvisearbete, medvetandegörande om vårt ansvar för ett hållbart samhälle
 • Internationell diakoni, främst genom Svenska kyrkans internationella arbete
 • Öppen kyrka, frivilliga och förtroendevalda som håller Jakobs kyrka öppen vardagar mellan 11.00-15.00
  (Kyrkan är stängd under tiden för renovering sommaren 2018-2019.)
 • Språkcaféer och kyrkkaffe efter middagsmässan, tid för gemenskap, samtal och gott fika
 • Deltar i förberedelser och genomförandet av söndagens gudstjänst

Diakonens kännetecken

Diakoner i Svenska kyrkan bär på ett diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben. Diakoner har liksom präster skjorta med vit krage, ett ”frimärke”, under hakan. Diakonernas skjortor är alltid gröna.

Foto: Linda Mickelsson/IKON