Foto: Magnus Aronson

Internationella mötesplatser

Språkträning, läxhjälp och gemenskap. En del av diakonin. Öppet för alla.