Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fonder

Rörelsegren Fond hanterar Svenska kyrkans prästlönefond i Uppsala stift, vilken bildats genom försäljning av fast egendom.


Bild: Magnus Aronsson /Ikon

Fondkapitalet förvaltas av Kammarkollegiet enligt ett avtal som även innefattar allokering av fondkapitalet i enlighet med ett riktmärke och avvikelsemandat som fastställs inför varje verksamhetsår.

Kammarkollegiets kapitalförvaltning är statens egenregialternativ för fonder och stiftelser som har statlig eller kyrklig anknytning. Verksamheten bygger på självkostnadsprincip.

Fondmedlen är placerade i tre av Kammarkollegiets konsortier enligt följande:

Avkastningen på konsortiernas medel delas ut i december varje år till andelsägarna i förhållande till antalet andelar. Alla tre konsortierna är aktivt förvaltade och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tiden.

Läs mer om 2016 års verksamhet och resultat i Årsredovisning PLT Uppsala stift