Locksjöskogen

Goda boplatsmöjligheter för våra stora rovfåglar. Björn, varg och lo uppehåller sig i området.

Foto: Jim Elfström

Området sträcker sig från Stora Locksjöknappen i nordost till Fansdammen i Fansån i sydväst. Det delas av Locksjöbäcken som ger ett trolskt intryck i den stilla gammelskogen.

Här finns ovanligt många tallar i åldern 150-300 år vilka erbjuder goda boplatsmöjligheter för våra stora rovfåglar. Björn, varg och lo uppehåller sig i området. På grund av områdets artrikedom samt skogens höga ålder har Uppsala stift avsatt marken som ett kyrkreservat. Området ska få möjlighet att utvecklas utan påverkan av konventionellt skogsbruk. Den gamla skogen med dess mångfald arter ska också kunna utnyttjas för vetenskapliga ändamål. På detta sätt kan Uppsala stift värna om naturvärden och ge besökaren rika naturupplevelser.

Kyrkreservat Locksjöskogen

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Informationsblad Locksjöskogen kyrkreservat (pdf)

Hitta till Locksjöskogen kyrkreservat

Nära Gruvberget i Bollnäs pastorat, Bollnäs kommun. Vägskyltar med färdanvisning finns på följande platser:

Informationstavlor över reservatet finns på följande platser: