Migration

I begreppet migration inkluderas asyl, flykting, invandring, utvandring och integration. Församlingar och pastorat i Uppsala stift gör många viktiga insatser bland människor som är nya i Sverige.

Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia. Att människor väljer att flytta till ett annat land kan ha många orsaker.

Det kan handla om kärlek, studier och bättre arbetsmarknad. Det kan också handla om krig, fattigdom, miljökatastrofer och brist på mänskliga rättigheter.

 

Goda exempel på migrationsarbete

Församlingar och pastorat i Uppsala stift gör många viktiga insatser bland människor som är nya i Sverige.

En kedja på ett träbord

Länkar

Här hittar du både interna och externa länkar med anknytning till flykting, migration och integration.

Det här kan du göra

Det finns många sätt att bidra till ett mer inkluderande samhälle. På den här sidan hittar du tips och idéer på vad du som privatperson och/eller församlingsmedlem kan göra.