Ett träkors står mellan två tända stearinljus.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Hitta din församling

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat.

Församlingar och pastorat ingår i sin tur i ett kontrakt som fungerar som nätverk för samverkan och som ett stöd för biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar. Det finns 7 kontrakt i Uppsala stift.

Ladda ner karta med Uppsala stifts indelning 2021 (pdf)

Uppsala stfts indelning 2022

Från och med 1 januari 2022 omfattar Uppsala stift sammanlagt 122 församlingar. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. 96 av stiftets församlingar samverkar i 25 pastorat och 26 församlingar är självständiga enheter med egen ekonomi.

Ett pastorat består av minst två församlingar och har övergripande ansvar för den grundläggande uppgiften samt för ekonomi och personal för de ingående församlingarna.

Här är Uppsala stifts församlingar utifrån respektive kontrakt. Stiftet är från och med 1 januari 2021 indelat i sju kontrakt.

Uppsala kontrakt

Kontraktsprost Susanne Nordgren

Upplands södra kontrakt

Kontraktsprost  ANDERS JOHANSSON

Upplands norra kontrakt

Kontraktsprost Erland Söderström

Upplands västra kontrakt

Kontraktsprost Fredrik Fagerberg

Gästriklands kontrakt

Kontraktsprost daniel Andrén

Hälsinglands södra kontrakt

Kontraktsprost Lars Nilsson

Hälsinglands norra kontrakt

Kontraktsprost Peter Södergård