Präster

Mika Wallander

Roslagens östra pastorat

Kyrkoherde

Ninna Birkoff

Roslagens östra pastorat

Församlingsherde Norrtälje-Malsta församling

Andreas Brand

Roslagens östra pastorat

Komminister Norrtälje-Malsta församling

Ellen Jakobsson

Roslagens östra pastorat

Komminister/fängelsepräst Norrtälje-Malsta församling

Lena Nordlander

Roslagens östra pastorat

Komminister/sjukhuspräst Norrtälje-Malsta församling

Josefin Hedenström

Roslagens östra pastorat

Barn- och familjepräst Norrtälje-Malsta församling

Lars-Åke Johansson

Roslagens östra pastorat

Församlingsherde Väddö församling

Anders Skagerström

Roslagens östra pastorat

Vik. komminister Väddö församling

Roger Jarnehall

Roslagens östra pastorat

Komminister Väddö församling

Fredrik Ekström

Roslagens östra pastorat

Församlingsherde Estuna-Söderbykarl, Lohärad och Roslagsbro-Vätö församlingar

Louise Rimenius

Roslagens östra pastorat

Komminister Roslagsbro-Vätö församling

Jakob Bäcklund

Roslagens östra pastorat

Församlingsherde Rådmansö och Frötuna församlingar

Tobias Johannesson

Roslagens östra pastorat

Komminister Rådmansö och Frötuna församlingar

Anders Elvin

Roslagens östra pastorat

Församlingsherde - Länna, Blidö och Riala församlingar