Tierps pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i Tierp - mötesplatsen för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Det är vår uppgift att tillmötesgå våra medmänniskors längtan efter Gud och det som är större än oss själva.

Vi har stor förståelse för det tomrum som inställda gudstjänster och aktiviteter lämnar efter sig, kanske särskilt nu under den kommande julhögtiden där kyrkan har en central plats för många. Vi vill fortsätta vara den trygga hamnen, platsen för kontemplation, bön och gemenskap och fortsätta sprida evangelium. Vi ställer inte in, vi ställer om!

En digital jul

Vi har stor förståelse för det tomrum som inställda gudstjänster och aktiviteter lämnar efter sig, kanske särskilt nu under den kommande julhögtiden där kyrkan har en central plats för många. Vi vill fortsätta vara den trygga hamnen, platsen för kontemplation, bön och gemenskap och fortsätta sprida evangelium. Vi ställer inte in, vi ställer om!

Här finner du Tierps pastorats digitala julkalender!

Julkalender

Här finner du Tierps pastorats digitala julkalender!

Här kan du se veckans digitala helgmålsbön.

Helgmålsbön

Här kan du se veckans digitala helgmålsbön.

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Act Svenska kyrkans julinsamling pågår mellan första advent och trettondagen. Läs mer om årets insamling och hur du kan bidra här.

Julinsamlingen 2020

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Act Svenska kyrkans julinsamling pågår mellan första advent och trettondagen. Läs mer om årets insamling och hur du kan bidra här.

Det finns många traditioner som skadar människor, exempelvis sedvänjan att gifta bort unga flickor och att svärfamiljen har rätt att straffa och fostra henne. Joshna Nayak giftes bort när hon var 16 år. Hon flyttade, enligt tradition efter att hon gift sig, hem till sina svärföräldrar, sin man och alla hans syskon.

Joshna Nayak giftes bort som sextonåring

Det finns många traditioner som skadar människor, exempelvis sedvänjan att gifta bort unga flickor och att svärfamiljen har rätt att straffa och fostra henne. Joshna Nayak giftes bort när hon var 16 år. Hon flyttade, enligt tradition efter att hon gift sig, hem till sina svärföräldrar, sin man och alla hans syskon.

Organist Lukas Arvidsson spelar på och berättar om den världsberömda orgeln från 1728 i Lövstabruks kyrka. Kyrkan är öppen för andakt och besökare samtliga helger under adventstiden.

Visning av Cahmanorgeln

Organist Lukas Arvidsson spelar på och berättar om den världsberömda orgeln från 1728 i Lövstabruks kyrka. Kyrkan är öppen för andakt och besökare samtliga helger under adventstiden.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker. Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller pastorat. Här kan du läsa mer om vad detta innebär och vilka förtroendevalda vi har i Tierps pastorat.

Styrning och ledning i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker. Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller pastorat. Här kan du läsa mer om vad detta innebär och vilka förtroendevalda vi har i Tierps pastorat.

Dessa principer utgör grunden för hur vi hanterar personliga uppgifter i linje med både lagstiftning och våra medlemmars intresse.

Dataskyddspolicy

Dessa principer utgör grunden för hur vi hanterar personliga uppgifter i linje med både lagstiftning och våra medlemmars intresse.