Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tierps pastorat

Välkommen till Svenska kyrkan i Tierp - mötesplatsen för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Det är vår uppgift att tillmötesgå våra medmänniskors längtan efter Gud och det som är större än oss själva.

Här har vi samlat oktober månads utbud av mässor och gudstjänster i Västlands, Hållnäs-Österlövsta och Tolfta församling.

Alla gudstjänster i oktober

Här har vi samlat oktober månads utbud av mässor och gudstjänster i Västlands, Hållnäs-Österlövsta och Tolfta församling.

Inled älgjakten i kyrkan med glad musik och mat på muurikkan
på kyrkbacken efteråt!

Jaktgudstjänst

Inled älgjakten i kyrkan med glad musik och mat på muurikkan på kyrkbacken efteråt!

Tolftamässan bygger på delaktighet med många aktiva medtjänare i gudstjänsten.

Tolftamässan

Tolftamässan bygger på delaktighet med många aktiva medtjänare i gudstjänsten.