Sinnesrogrupp

Till denna grupp är alla välkomna som vill reflektera över livet och dess innehåll tillsammans med andra.

Till denna grupp är alla välkomna som vill reflektera över livet och dess innehåll tillsammans med andra.

Allt som sägs stannar i rummet. Alla får möjlighet att tala men man kan också välja att bara lyssna. När alla fått möjligheten att tala så öppnar vi för gemensamt samtal och knyter till sist ihop samtalet med en kort runda igen. Gruppen leds vid varje tillfälle av präst eller diakon. Varmt välkommen!

Den sista söndagen varje måndag kl 14.00 på Nathanaelgården i Tierp.