Sinnesrogrupp

En öppen grupp där alla är välkomna som vill reflektera över livet och dess innehåll tillsammans med andra. Sinnesrogruppen är kl 14.00 samma söndag som vi firar sinnesromässa och leds av diakon Carina Vindeland.

Allt som sägs stannar i rummet. Alla får möjlighet att tala men man kan också välja att bara lyssna. När alla fått möjligheten att tala så öppnar vi för gemensamt samtal och knyter till sist ihop samtalet med en kort runda igen.

Sinnesrogruppen är kl 14.00 samma söndag som vi firar sinnesromässa och leds av diakon Carina Vindeland. Varmt välkommen!