Gudstjänstliv

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. I Tierps pastorat finns många olika sorters gudstjänster och mässor, både i helg och vardag. De går i olika toner och teman med utrymme för delaktighet och vila.

Vad gör man på en gudstjänst?

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Ibland firar vi också nattvard. Söndagen är den stora gudstjänstdagen. Den ses i kyrkan som den första dagen på veckan, eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker till ljus. Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från döden.

Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge oss ny energi för att orka med den stundande veckan med allt vad den innehåller och att gudstjänsten ska hjälpa oss att lära känna oss själva och Gud, så att vi kan älska Gud och vår medmänniska mer.

Olika sorters gudstjänster

I Tierps pastorat finns många olika sorters gudstjänster och mässor, både i helg och vardag. De går i olika toner och teman med utrymme för delaktighet och vila. Bland annat firar vi spelmansgudstjänst där musiken tar extra stor plats, askonsdagsmässa som inledning på fastetiden, familjegudstjänst som har särskild fokus på barnet och sinnesromässa som är influerad av tolvstegsprogrammet.

Varje vecka har ett tema, som utgår från Jesus liv och livets olika skiften och alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. En del gudstjänster passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. Fråga gärna oss så berättar vi mer!

Mässa

Mässa heter det när vi firar nattvard. Vi använder glutenfritt bröd och alkoholfri
druvjuice för att alla ska kunna vara med. I mässan ligger fokus på gemenskapen med varandra och Gud i den heliga måltiden. Nattvarden är en helig handling - ett sakrament - precis som dop och bikt är heliga handlingar som förmedlar nåd.

Musikgudstjänst

I musikgudstjänsten låter vi musiken ta extra stor plats. Vi varierar musikstilarna för att passa olika smaker, men även för att ge många olika instrument och röster möjligheten att få lovsjunga Gud. De sång- och musikgrupper som övar i församlingshemmen deltar då och då i musikgudstjänsten, liksom förstås våra kyrkokörer och särskilt inbjudna musikanter.

Familjegudstjänst

Vi vill låta barnen uttrycka sin tro på sitt sätt - i grunden är vi ju alla barn, och vi har en himmelsk förälder i Gud. Gudstjänst med små och stora har därför just barnet i centrum. En gång i månaden firar vår öppna barnverksamhet Kyrkis 0–5 en enklare vardagsgudstjänst där får vi testa på hur det är att vara i kyrkorummet på ett barns villkor.

Temagudstjänst

En temagudstjänst eller temamässa uppmärksammar ett visst ämne som inte ansluter till det vanliga kyrkoåret. Exempelvis jaktgudstjänsten som en inledning på älgjaktsveckan, regnbågsmässan som lyfter HBTQ-frågor och sinnesromässan som är influerad av AA-traditionens tolv steg för tillfrisknande med den så kallade sinnesrobönen.

Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga. Här kan du se vilket ändamål kollekten går till vecka för vecka.

Gudstjänst på äldreboende

Varje månad firar Svenska kyrkan Tierps pastorat gudstjänst på äldreboendena Wesslandia i Karlholm och Åskarbygården och Villa Siggbo i Tierp. Det är ett fint tillfälle för boendets kunder med anhöriga och personal att spendera en stund tillsammans i gemenskap och bön.