Gudstjänstliv

I Tierps pastorat finns många olika sorters gudstjänster och mässor, både i helg och vardag. De går i olika toner och teman med utrymme för delaktighet och vila. Bland annat firar vi jaktgudstjänst som en inledning på älgjakten, spelmansgudstjänst där musiken tar extra stor plats och familjegudstjänst som har särskild fokus på barnet.

Som människor lever vi i relationer. Detta sammanfattade Jesus i det dubbla kärleksbudet som centrum i det goda gemensamma livet; att leva i relation till Gud, till medmänniskan och till sig själv. Här finns den goda gudstjänstens kärna. Den goda gudstjänsten måste ju vila på samma grund som det goda mänskliga livet.

Gudstjänst

Gudstjänst är vad vi kallar detta att tillsammans träffas i kyrkan för att be, sjunga, höra Bibelns ord, få undervisning, tända ljus och sedan sändas ut i veckan igen, fyllda av kraft och nytt mod. I Gudstjänsten ligger fokus på gemenskap när vi tillsammans försöker växa som människor i tro, hopp och kärlek. Varje vecka har ett tema, som utgår från Jesus liv och livets olika skiften. Veckorna formar ett år - kyrkoåret - som är som ett hjul som rullar och hjälper oss att utvecklas andligt.

Även dopgudstjänster, konfirmationsgudstjänster, vigselgudstjänster och begravningsgudstjänster är ju gudstjänster, och de gudstjänsterna känner många till. Gudstjänsten på söndagen firar även att söndagen är vår vilodag - soldagen då Jesus uppstod från döden! Tanken är att gudstjänsten ska hjälpa oss att lära känna oss själva och Gud mer, så att vi kan älska Gud och vår medmänniska mer.

Mässa

Mässa heter det när man firar nattvard. Vi firar med glutenfritt bröd och alkoholfri druvjuice, för att alla ska kunna vara med. I mässan ligger fokus på gemenskapen
med varandra och Gud i den heliga måltiden. Den måltiden går över tid och rum. Nattvarden är en helig handling, ett sakrament precis såsom dop och bikt är heliga handlingar som förmedlar nåd.

Musikgudstjänst

Musikgudstjänst heter det när vi låter musiken ta extra stor plats. Musiken kan tala till oss på ett annat och ibland djupare sätt än orden. Vi varierar musikstilarna för att passa olika smaker, men även för att ge möjlighet till många olika instrument och röster att få lovsjunga Gud. De sång- och musikgrupper som övar i församlingshemmen eller i andra lokaler i Tierps kommun deltar då och då i Musikgudstjänsten, liksom förstås våra körer eller särskilt inbjudna musikanter.

Familjegudstjänst

T-kidsgudstjänst eller Gudstjänst med små och stora kallar vi den gudstjänst som särskilt har barnet i centrum. Fokus ligger på att låta barnen uttrycka sin tro på sitt sätt och med deras sånger. I grunden är vi ju alla barn, och vi har en himmelsk förälder i Gud. Därför är alla åldrar en självklarhet även i en familjegudstjänst.

Sinnesromässan

Sinnesromässan kallar vi den nattvardsgudstjänst som är influerad av AA-traditionens tolv steg för tillfrisknande och den så kallade Sinnesrobönen. Ofta är det någon som berättar om sitt liv, hur det var förr och hur det är nu.

Temamässa

En temamässa är kring ett visst ämne, som till exempel HBTQ-frågor i Regnbågsmässan eller Naturen som en inledning på älgjaktsveckan.

Kyrkan behövs i dagens samhälle där jag tycker mig se en stor ensamhet och vilsenhet inför de stora livsfrågorna. Vi kan hjälpa folk ur vilsenheten genom att använda betydelsen av Bibelns berättelser som en vägledning.

Kristin Elf Kyrkoherde, Tierps pastorat

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.