Pratbubblan

Kom och dela en stund i gemenskap! Öppet för alla – äldre som ung. Diakon Carina finns på plats och leder andakt och vi får enkla varierade program att lyssna och delta i. Fika med smörgås och kaka för valfri slant.

Tid: Onsdag 21/2 kl 10–12
Plats: Equmeniakyrkan, Karlholm

Idag kommer Lottakåren och berättar om krisberedskap!