Foto: Mats Wilhelm

Välkommen till Vattholma pastorat

Vårt pastorat består av tre församlingar; Tensta, Lena och Ärentuna, med tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. Vattholma pastorat är en del av Kristi världsvida kyrka som finns för alla människor. På Jesu uppdrag verkar vi i denna bygd och samlas till gemenskap och sång, gudstjänst och bön. Välkommen att dela liv och tro, sorg och glädje.

Vill du ge din tid till någon som behöver?

Att vara ideell medarbetare innebär att ge något till någon som behöver. En betydelsefull insats som också ger något tillbaka. Det finns många olika uppdrag och uppgifter i Vattholma pastorat där en extra insats tacksamt tas emot.

Ja, jag vill bli volontär!

Aktuellt från Vattholma pastorat

Prenumerera via RSS

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.