Trekanten Vattholma

Församlingsgården Trekanten ligger mitt i Vattholma samhälle. Huset rymmer körsal, ungdomsrum, lekrum för barn, kök, serveringsrum och andaktsrum.

Ny tillfällig infartsväg till Trekanten!

Under våren med start i dagarna (mitten av april) så kommer en ny busshållplats att utföras mitt emot sporthallen i Vattholma. Detta medför att infarterna från Malmvågsvägen till församlingsgården blir avstängda tillfälligt. Trafiken kommer att ledas om ner i bruksgårdarna under byggtiden. Pollarna som står som hinder från bruket kommer att tas bort så att transporter till församlingsgården ska kunna fortgå.

Lekplats vid församlingsgården Trekanten, Vattholma
Lekplats vid församlingsgården Trekanten, Vattholma Foto: Camilla von Knorring

Detta hus har varit kommunalhus och skola innan det köptes av församlingen. Det ligger mitt i Vattholma samhälle, enklaste sättet att hitta är att ställa sig vid ingången till den nya sporthallen och gå rakt över gatan. Man kommer då till en stor trekantig gräsmatta och ser församlingshemmet uppe till vänster.
Huset har nyligen renoverats och byggts om för att ge mer plats. Här finns körsal, ungdomsrum, lekrum för barn, kök, serveringsrum och andaktsrum. Nedre våningen är handikappvänlig.
Trekanten kan lånas ut till sammankomster i samband med dop, vigsel och begravning, dock endast när Sockenstugan inte är tillgänglig för detta.
Trekanten kan lånas ut till annan kyrklig verksamhet när detta ej inkräktar på församlingens aktiviteter. Så kan ske exempelvis för scouter och ungdomsläger där man behöver lokal.
Uthyrning av Trekanten får ske när det är fråga om sammanträden, konferenser och liknande inom kommunala funktioner och föreningsliv. Trekanten hyrs aldrig ut till privata fester. Trekanten upplåts inte till regelbunden verksamhet som inte sker i församlingens regi.

 

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen i Storvreta

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden: 018-36 62 10

Ordinarie öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Övrig tid finns telefonsvarare att lämna meddelande på.

E-post:
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta