Kyrkbänken - pastoratets församlingstidning

Kyrkbänken är församlingsblad för Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar. I den presenteras den verksamhet som bedrivs i församlingarna – barn- och familj, ungdom, kör och musik mm.

Varje församling har egen rubrik och under dem kan man hitta aktuella uppgifter om vad som är på gång. Här finns också gudsjtänstchemat för den kommande perioden. Kyrkbänken utkommer med fyra-fem nummer per år.
För att ge en heltäckande bild av vad som sker i Ärentuna, Tensta och Lena församlingar behövs tips och information från alla som är inblandade på olika sätt. Det kan gälla den regelbundna verksamheten, men också enstaka händelser, förslag på intervjuer och texter med personliga funderingar.

Har du tips och idéer, kontakta redaktör Ann-Christin Lindström Larsson.
Se kontakt uppgifter nedan.

Kontakta Kyrkbänkens redaktör

Ann-Christin Lindström Larsson
Telefon: 018-12 84 79
Mobil: 0706-63 23 52
E-post: anki@lindstrom.be