FIN - Församlingsinstruktion för Vattholma pastorat

Antagen 14 november 2017 av Kyrkofullmäktige i Vattholma pastorat

Visitationsmässa i Ärentuna kyrka 170924 Foto: Camilla von Knorring