Salstaleden

En vandring mellan Vattholma och Skyttorp

Salstaleden - vandring i åsmiljö

Salstaleden går genom kultur- och naturlandskapet mellan Vattholma och Skyttorp och följer Vattholmaåsen, som är en rest från när inlandsisen smälte. 
Vandra genom betesmarker, upptäck gamla ekar och känn historiens vingslag vid Salsta slott.

Salstaleden bjuder på både kulturhistoria, slottsmiljö, istidslämningar och vackra gamla ekar. Vandringen går mellan Skyttorps och Vattholmas tågstationer, till stor del uppe på Vattholmaåsen som ringlar sig fram i landskapet. Du passerar Salsta slott och skymtar ibland Fyrisån. Vid bron över ån kan du se spår av bäver.
Mellan Skyttorp och Salsta finns ett antal skyltar med information om geologi, natur och historia som du passerar.

Leden är sju kilometer lång. Underlaget varierar från grusväg till skogsstig. Vid gångbron över ån finns rastbord.

 

Läs mer på Åstråkens hemsida.
www.astraken.se

Marialeden - pilgrimsvandring i Tiundaland

Marialeden, är en 8 mil lång pilgrimsled som går mellan Tegelsmora kyrka och Gamla Uppsala kyrka. Marialedens terräng är skiftande. På sina håll skogsstigar, på andra bitar grus- eller asfaltsväg. Marialeden är inte handikappanpassad. Leden invigdes i juni 2010.

Hand med frälsarkransarmband som håller liten Jesusikon

Pilgrimsvandra på Salstaleden i din egen takt

Nu kan du som vill pilgrimsvandra Salstaleden med tid för reflektion ladda ner ett eget dokument där texter finns för ett antal hållplatser/stopp längs leden. Häftet är sammanställt av prästerna i Vattholma pastorat Kristina Lockner och Björn Nilsson. Trevlig vandring!

Pilgrim's walk for future - Pilgrimsvandring för klimatet 2022

Årets stora Walk for Future-vandring kommer ske de fyra veckorna före riksdagsvalet. Syftet är att påminna oss alla, väljare såväl som beslutsfattare, om de stora framtidsfrågorna och hur de hänger ihop. Vandringen kommer att ske under mottot "Fred med jorden, fred med varandra" - som grundstenar för ett hållbart liv.