Vattholma pastorat

består av Tensta, Lena och Ärentuna församlingar i Uppsala kommun, Upplands län, Uppsala stift

Expeditionens öppettider sommaren 2022

Under sommarperioden 20 juni - 12 augusti 2022 är församlingsexpeditionens öppettider måndag - torsdag kl. 9-12. Under vecka 29 (18 juli-22 juli) är expeditionen i Storvreta stängd. Välkommen att ringa eller besöka oss! ¤ Trevlig sommar ¤

Arbetsplats, skrivbord och dator

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen i Storvreta församlingsgård är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00-12.00 och 13.00-15.00, samt onsdag 13.00-15.00

Personal

Det är vi som jobbar i Vattholma pastorat. Välkommen att kontakta oss!

Förtroendevalda medarbetare

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Att vara ideell medarbetare

Som volontär/ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete. Du kan bidra med ditt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheten - och precis i den utsträckning du kan. Välkommen med!

Glasänglar i hängande mobil

Bli medlem i Svenska kyrkan

Med nästan sju miljoner medlemmar, med tretusen kyrkor, som är vårt gemensamma kulturarv, verksamhet för alla åldrar och på många språk är Svenska kyrkan angelägen för alla. Välkommen som medlem i Svenska kyrkan!

Läs senaste numret av Kyrkbänken!

Församlingstidningen Kyrkbänken utkommer fyra gånger per år. Tidningen är alltid laddad med reportage, information, reflektioner, gudstjänstschema och mycket mer. Här kan du läsa och ladda ner senaste numret. Trevlig läsning!

GDPR - dataskyddsförordning

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen.

Prästkragar kors vid Tensta kyrka

Presentation

Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Svenska kyrkan vill ge rum för den närvaron i livets alla skeden.

Aktuell information - i en tid av pandemi

Coronapandemin påverkar även kyrkan. Vattholma pastorat följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, regeringen och från Svenska kyrkan på nationell nivå. Informationen uppdateras löpande.

kors på rep

Någon att tala med - stödjande samtal i Vattholma pastorat

Du är alltid välkommen att kontakta diakon eller präst för personliga samtal. Det ingår i våra uppgifter att ta emot för samtal under tystnadsplikt och det kostar ingenting. Det kan röra sig om enstaka samtal eller flera i följd. Välkommen att boka ditt samtal!

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns aktuella gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Tillsammans i tro - samtal och samvaro i Vattholma pastorat

Har du en andlig längtan? Är du nyfiken och vill lära dig mer? Då är du välkommen till pastoratets olika samtalsgrupper! Läs mer här om vad du kan delta i.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Diakoner samtalar med kvinna.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Vi hjälper gärna till :-)

Ring expeditionen 018-36 62 10 så ombesörjer vi detta för dig. Välkommen med ditt samtal!

Kaffekopp och mobilhörlurar

Telefonfika

För dig som av olika skäl inte kan gå ut och träffa andra, men önskar sällskap till fikat erbjuder vi fika på distans - telefonfika! Ring diakon Charlotta eller expeditionen så stämmer vi träff!

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkans medlemmar får vart fjärde år rösta i kyrkovalet. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2018 till 2022. Här kan du läsa mer om hur beslut fattas i Svenska kyrkan.