Glasänglar i hängande mobil
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Välkommen som medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är till för alla. Som medlem bidrar du till öppna mötesplatser i vardag och helg, i glädje och sorg, i stort och i smått.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan behövs!

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. På den här sidan ser du några av dem. För att vara medlem i Svenska kyrkan krävs inte att du står för en särskild bekännelse. Du är viktig, och du behövs!

TACK VARE DIG SOM ÄR MEDLEM...

  • Kan vi i Svenska kyrkan stötta och hjälpa människor som har det svårt. Till exempel genom sjukbesök, sorg och leva vidare-grupper. Bedriva verksamhet för ensamma och utsatta människor. Ha samtalsgrupper. Och enskild själavård.
  • Kan vi arbeta för en rättvisare värld och mot fattigdom och förtryck blanda annat genom Act Svenska kyrkan och genom försäljning av rättvisemärkta produkter.
  • Har vi ett varierat och rikt musikliv för alla åldrar: körer, musikgudstjänster, konserter m.m.
  • Kan vi ha en bred barn- och ungdomsverksamhet: barntimmar, fritids, öppna förskolor, konfirmation, ungdomsgrupper och lägerverksamhet.

Här kan du ladda ner din egen blankett, eller fyll i formuläret längre ned på sidan.

Bli medlem - blankett för vuxna
Bli medlem - blankett för barn och unga under 18 år

Skicka din  inträdesblankett (med namnunderskrift)  till:
Vattholma pastorat
Församlingsexpeditionen,
Ärentunavägen 3,
743 30 Storvreta

Telefon: 018-36 62 10
E-post: Vattholma pastorat

Välkommen!

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella
Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Prästkragar kors vid Tensta kyrka

Presentation

Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Svenska kyrkan vill ge rum för den närvaron i livets alla skeden.

En man med stor ryggsäck går mellan kyrkbänkarna i Uppsala domkyrka.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framförallt sin församling som man blir medlem i. Här finns alltid en plats för dig.

En kyrka - många ansikten

Med nästan sju miljoner medlemmar.
Med tretusen kyrkor, som är vårt gemensamma kulturarv,
verksamhet för alla åldrar och på många språk är Svenska
kyrkan angelägen för alla.
I centrum finns en flertusenårig tro, på Gud, på människans
lika och unika värde, på människan som ansvarig medskapare
och på att människan aldrig är ensam.
Lär mer i En kyrka - många ansikten, en broschyr om Svenska kykan (pdf)