Meny

Välkommen som medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är till för alla. Som medlem bidrar du till öppna mötesplatser i vardag och helg, i glädje och sorg, i stort och i smått.

Alla medlemmer i Svenska kyrkan behövs!

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan, Tensta-, Lena- eller Ärentuna församling, tar du kontakt med pastorsexpeditionen. Det gäller både om du tidigare varit medlem eller inte. Du kan använda blanketten nedan för att fylla i en ansökan. Du kan också formulera dig fritt i ett vanligt brev till församlingen där du är skriven. Kontaktuppgifter finns här nedan. Vi tar sedan kontakt med dig.

Välkommen!

Medlem genom dopet

  • Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
  • Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
  • Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
  • Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Här kan du läsa mer på Svenska kyrkans sidor:

18 anledningar till att bli medlem i Svenska kyrkan

Kyrkoavgiften

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Inträde i Svenska kyrkan

Skriv ut blanketten och skicka in den till: 
Vattholma pastorat
Församlingsexpeditionen,
Ärentunavägen 3,
743 30 Storvreta
Telefon: 018-36 62 10
E-post: Vattholma pastorat

Ladda ner blankett för inträde (pdf)

En kyrka - många ansikten

Med nästan sju miljoner medlemmar.
Med tretusen kyrkor, som är vårt gemensamma kulturarv,
verksamhet för alla åldrar och på många språk är Svenska
kyrkan angelägen för alla.
I centrum finns en flertusenårig tro, på Gud, på människans
lika och unika värde, på människan som ansvarig medskapare
och på att människan aldrig är ensam.
Lär mer i En kyrka - många ansikten, en broschyr om Svenska kykan (pdf)