Tensta kyrka
Foto: Mats Wilhelm

Tensta kyrka

Tensta kyrka byggdes omkring år 1270-1290. Det är en av de största och mest påkostade landskyrkorna i hela Sverige och det är troligt att den delvis bekostats av någon storman.

Rundvandring i Tensta kyrka

Här kan du gå runt i Tensta kyrka och titta i 360 grader.

Välkommen in!

Tensta kyrka äger också en del värdefullt kyrksilver, trots att mycket gick förlorat genom en stöld på 1860-talet. Nedre delen av kyrkans kalk är medeltida med en sexkantig nod som är ett gotiskt mästerverk.
 

Tensta kyrka är berömd för sina kalkmålningar, utförda år 1437 av konstnären Johannes Rosenrod. Målningarna i koret bekostades av riddaren Bengt Jönsson Oxenstierna, som finns avbidad i koret. Det anses som svensk konsthistorias första avsiktliga porträtt.

Tensta kyrkas klockstapel
Foto: Henrik Wannfors

Altarskåpet är daterat till 1480-talet. De yttre flyglarna såldes 1871 till Västeråkers kyrka där de nu utgör altartavla. I korvalvet finns även en ljuskrona av järn från 1400-talet.

På 1400-talet slogs tegelvalv som 1437 försågs med kalkmålningar. Då införlivades det separata kapellet i väst med kyrkans långhus. I och med tegelvalven sänktes också den inre takhöjden.

Interiören hade från början en takhöjd av hela 16 meter. Västpartiet har från början utgjort ett separat kapell med två sidoordnade valv, kanske för kyrkans patronus och dennes familj eller kanske ett dopkapell. Kyrkan har fortfarande två dopfuntar: en från 1200-talet som står i väster och en från 1400-talet som är placerad i koret.

Tensta kyrka är byggd med tegel, ett dyrbart material som medger större arkitektonisk finess än det gängse uppländska materialet gråsten. Kyrkan är rikt utsmyckad med blinderingar och strävpelare. 

Häng med in i Upplands kyrkor med radio P4 Uppland!

Sommaren 2020 sände P4 Uppland live från flera uppländska kyrkor. Då bjöds spännande saker inifrån kyrkorna som många inte kände till . Den 8 juli besökte P4 Uppland Tensta kyrkas vind. Genom en vindlande trappa inne i muren tar man sig upp till en mycket spännande plats. De medeltida takstolarna bär tydliga spår av hur trätaket måste sett ut innan de mäktiga valven uppfördes på 1400-talet. Här kan du läsa mer vilka kyrkor som besöktes!

"Katedralen på landet" – bok om Tensta kyrka i Vattholma pastorat.

Boken beskriver Tensta kyrkas medeltida kalkmålningar och deras konservering. Utgiven till julen 2015. Läs gärna några kapitel här på webben innan du fyller i din beställning!

historiska muséet

Medeltidens bildvärld är ett uppslagsverk som innehåller en omfattande samling fotografier av medeltida kyrklig konst, bl.a. från Tensta kyrka.

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen i Storvreta

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden: 018-36 62 10

Öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Övrig tid finns telefonsvarare att lämna meddelande på.

E-post:
Vattholma pastorat

Postadress:
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta