Runstensfynd vid Lena kyrka

Runsten gjord av kalksten funnen i kyrkogårdsmuren

Märkligt fynd av runsten gjord av kalksten i Lena kyrkogårdsmur!

2018 hamnade Lena kyrka i  det nationella nyhetsflödet. Denna gång var det en mycket ovanlig runstensbit som hittats när kyrkogårdsmuren skulle restaureras.

Unt skrev en artikel om denna händelse.
Här är utdrag ur den:

Foto: Hans Götberg

Att bitar av runstenar hittas är i sig inte unikt. Men att runstensbitar i kalksten hittas är i allra högsta grad det.

– Fragment av runstenar hittas varje år. Det är inte ovanligt, men det är väldigt ovanligt att man hittar runstenar i kalksten. Här är det granit som dominerar. Det finns små fyndigheter av kalksten i Uppland, men man skulle även ha kunnat transportera hit kalkstenen, säger Robin Lucas, arkeolog på Upplandsmuseet.

Runstensbiten hittades när Lena kyrkas mur renoverades. Just runstenar användes ofta som byggnadsmaterial i kyrkor.

Läs vad Aftonbladet skriver

Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida om Runstenar