Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vattholma pastorat Besöks- och postadress: PASTORSEXPEDITIONEN, Ärentunav 3, 74330 Storvreta Telefon: +46(18)366210 E-post till Vattholma pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

Att få barn är en fantastisk upplevelse. Vi känner förundran och tacksamhet men också oro; det är ett stort ansvar att vara förälder. Det står i Bibeln att folk kom till Jesus med sina barn. De ville att barnen skulle bli välsignade av honom. Samma tanke finns hos oss när vi döper våra barn. Vi behöver Guds hjälp med barnet.

För dig som förälder kan dopet också vara ett uttryck för tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Hur gör jag för att döpa mitt barn? 
Kontakta församlingsexpeditionen och boka tid, kontaktuppgifter finns i faktarutan till höger. Ett par veckor före dopet ringer prästen och kommer överens om en tid för dopsamtal, som sker hemma hos er eller i kyrkan. Vid detta samtal går man igenom hur dopet ska utföras, vilka psalmer som ska sjungas mm. Sedan sker dopet så som man kommit överens om.

Dop av vuxna
Du kan bli döpt när som helst i livet. Dop av ungdomar sker ofta i samband med konfirmationsläsning. När man döps som vuxen brukar dopet föregås av samtal och undervisning. Dopet kan ske i enskildhet eller i samband med en gudstjänst. Dopet kanske aldrig blev av när man var barn - kanske för att familjen istället hade barnvälsignelse - eller för att annat kom i vägen. Att ta steget som vuxen kan kännas alldeles naturligt, särskilt om man har valt att döpa sina egna barn. Kontakta gärna en av våra präster för mer information.

Dopet hör hemma i församlingen
Allra bäst är därför att döpa i kyrkan vid en familjegudstjänst eller en särskild dopgudstjänst. Men dopet kan också ske på andra platser, om prästen går med på det.

Dop och medlemskap
Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Dop i familjegudstjänsten? Ett trevligt och festligt alternativ!
Familjegudstjänsten är en barn- och familjecentrerad gudstjänst. Barn från församlingens barngrupper och barnkören medverkar. När ett dop är inbokat brukar barnkören även förbereda en särskild dopsång som de framför! Bara ett barn döps i familjegudstjänsten, och blir därmed gudstjänstens och församlingens centrum. Dopgästerna har reserverade platser längst fram i kyrkan. Familjegudstjänsten tar omkring 40 minuter.

Självklart går det bra att ha dop även andra söndagar. Då äger dopet rum efter predikan cirka 25 min i gudstjänsten. Är du orolig för gudstjänstens längd går det bra att komma överens med prästen om när man ska vara på plats i kyrkan. Det är inget som hindrar att dopfamiljen kommer på plats lite senare än de övriga gudstjänstfirarna. Vid dop i gudstjänst väljer föräldrarna tillsammans med prästen två doppsalmer.

Doppsalmer
Det finns många fina psalmer och sånger som kan sjungas i samband med dop. När det gäller psalmer kan man gärna kolla i Den svenska psalmboken. Under rubriken ”Dop” hittar man psalmerna 68-69, 378-386 och 723-724. Här nedan finns förslag på psalmer som gärna används på dop, både från nyss nämnda grupp och andra, och ur ett par andra psalmböcker som finns i våra kyrkor.

Mycket vanliga på dop:

248                      Tryggare kan ingen vara
791                      Du vet väl om att du är värdefull
193                      Gud som haver. (Den bönen kan också sjungas på melodi Blinka                                  lilla stjärna)

Andra vanliga och fina:

21                        Måne och sol
210                      Jag lyfter ögat mot himmelen
381                      Gud har en famn
383                      Med vår glädje över livets under
386                      Upp ur vilda, djupa vatten
606                      Det gungar så fint
723                      När du ser en droppe glittra
745                      Dansa med änglarna / I en värld full av kosmiska under

Ur Psalmer i 2000-talet:

897                      Det sker ett under i världen
900                      Barnet döps i nådens hav
901                      Lilla liv
928                      Sov du lilla

Ur Nya Barnpsalmboken:
203                      Gode Fader, jag är här
212                      Vi tänder ett ljus
213                      Det sker ett under i världen

 

Välkommen till dop!

Mer om dop, dopfadder, tips på doppresenter m.m:
Om dopet

Svenska kyrkan i Umeå har gjort en poetisk film om dopet och filmen finns på Youtube och här länken till filmen

 

Val av musik vid dop, vigsel och begravning

Dop, vigslar och begravningar hör till de viktigaste tillfällena i livet och det är glädjande att vi får vara med och göra dem till en minnesvärd högtid. De är gudstjänster då vi får samlas till gemenskap med varandra och Gud. Musiken är en betydelsefull del i gudstjänsten och därför är alltid en kyrkomusiker med som kan bidra med levande musik. För att underlätta valet av psalmer och annan musik vill vi här ge några riktlinjer om vilka möjligheter som finns i våra kyrkor.

Psalmer
Enligt Svenska kyrkans tradition och gudstjänstordning ska dop, vigsel och begravning alltid innehålla minst två psalmer ur Den svenska psalmboken och dess tillägg. Präst och musiker hjälper gärna till vid valet av psalmer.

Instrumental orgel- och pianomusik
Vigsel och begravning inleds och avslutas med instrumentalmusik. Vid begravningar är det också vanligt med ett musikstycke under avskedstagandet. Församlingens musiker hjälper till vid valet av stycken, eftersom våra kyrkor och kapell har olika orglar och pianon och allt inte går att spela på alla instrument. Det är varje enskild musiker som bestämmer vad man har förutsättningar för att spela och vad som kan spelas på det aktuella instrumentet i den kyrkan. Kontakta därför alltid den tjänstgörande musikern för att bestämma musikvalet. Telefonnummer till tjänstgörande musiker fås vid beställningen.

Extra musik och solosång
Utöver psalmer och orgelstycken kan det också ingå ytterligare musik. Det är betydelsefullt att text och musik passar in i den specifika gudstjänsten och valet bör därför göras i samråd med präst och kyrkomusiker. När det gäller ackompanjemang till sångare vid kyrkliga handlingar är det viktigt att kommunicera med musikern. Till sånger som är allmänt kända kan musikern ofta ackompanjera men man kan inte räkna med att musikern kan spela allt. Utskrivna noter i rätt tonart ska musikern få minst en vecka innan gudstjänsten. Våra kyrkomusiker kan avsätta en del av sin tid till repetitioner men inte hur mycket som helst.
Om han eller hon inte anser sig kunna göra musiken rättvisa, kan anhöriga anlita en ackompanjatör på egen bekostnad.

Musik på CD
Levande musik skapar en närvarokänsla och vi hoppas att den ska upplevas vid den gudstjänst som ni har bokat tid för. Det är dock möjligt att ha med musik från en CD i alla kyrkor. Akustiken i flera av våra kyrkor gör att musik från en CD ofta blir något helt annat än hemma i vardagsrummet. Ett alternativ kan därför vara att istället använda önskad inspelad musik vid ett eventuellt efterföljande dopkaffe, en bröllopsfest eller minnesstund.

Med varma hälsningar från Svenska kyrkans musiker och präster i Vattholma pastorat.
Frågor besvaras gärna av kyrkoherde Eva Åsjö: 070-299 52 80