Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

"Här är jag"-funkiskonfa

Särskolekonfa är särskilt lämpad för ungdomar med olika funktionsvariationer. Konfirmations-åldern kan variera mellan ca 13-16 år. 

I konfirmationsgruppen ”Här är jag” finns möjlighet att på sitt eget sätt undersöka vad kristen tro är. Vi använder oss av pyssel, drama, musik, berättelser, färg och form, ljuständning och utflykter för att forma konfirmationstiden till en meningsfull tid för konfirmanden. Vid behov använder vi stödtecken eller pictogram. I denna typ av konfirmation är du kanske själv eller tillsammans med andra i en mindre grupp. Stor tonvikt läggs på att hitta det sätt som fungerar bäst för konfirmanden, därför träffar vi gärna konfirmanden tillsammans med vårdnadshavare och/eller personlig assistent innan starten för att lära känna den blivande konfirmanden och se vilka resurser och begränsningar som finns.

Denna grupp är särskilt lämpad för ungdomar med olika funktionsvariationer. Konfirmations-åldern kan variera mellan ca 13-16 år. 

Det är självklart gratis att vara med i Här är jag – konfirmationsgruppen och är man inte döpt ordnar vi det när det passar för konfirmanden och familjen. 
Övrig info: Upplägget beror på gruppens behov och sammansättning.

E-post: Kristina Åkerman

Tel. 018-430 37 74