Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn 0-5 år

Öppet hus, öppna lekskolan och öppna förskolan är alla småbarnsverksamheter som finns i pastoratets olika församlingar. Här kan de yngsta barnen i lugna och trygga miljöer utforska sin omgivning och alla människor i den.