Fairtrade - produkter för rättvisa och jämställdhet

Kyrkor har alltid varit en viktig kraft i arbetet för etisk konsumtion och rättvis handel.

Handla fairtrade i Vattholma pastorat!

Väljer du att handla Fairtrademärkta produkter skapar du möjlighet till förändring.
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. I pastoratets alla församlingar har du möjlighet att handla
Fairtrade-märkta produkter, t.ex. inredningsartiklar, saker för barn, smycken, godis och andra livsmedelsprodukter, accessoarer m.m.
Du hittar våra ”Global-skåp” i Kyrkans hus i Skyttorp, Trekanten i Vattholma och i församlingsgården i Storvreta.
Presenter eller julklappar med gott samvete helt enkelt!

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Du hittar Fairtrade-märket på allt från kaffe och choklad till vin och bomull. Märket betyder att den som odlat råvaran har uppfyllt de internationella Fairtrade-kriterierna.

Kriterierna innehåller krav som bland annat innebär att odlarna får ett garanterat minimipris och att de anställda får avtalsenliga löner. Därutöver garanteras de en extra premie som exempelvis kan användas för att effektivisera jordbruket eller bygga skolor. Det finns också krav på att barn inte ska tvingas arbeta utan ha möjlighet att gå i skolan samt förbud mot skadliga bekämpningsmedel.

Genom att köpa Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön. Tack vare dina inköp kan odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom stärka sin position på världsmarknaden och med egen kraft förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Varför ska jag köpa Fairtrade?

Varje dag handlar vi stora mängder varor som producerats i länder med utbredd fattigdom, inte sällan under mycket svåra arbets- och levnadsvillkor. Att välja Fairtrade är ett enkelt sätt att göra skillnad. Genom att välja Fairtrade-märkta produkter kan du bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de människor som odlar och producerar råvarorna vi konsumerar dagligen. Du bidrar också till att fler barn får möjlighet att gå i skolan istället för att tvingas arbeta. Det ska inte vara en konkurrensfördel att kränka mänskliga rättigheter.

Sverige har ställt sig bakom FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och flertalet av ILO:s konventioner, precis som många andra länder. Du som konsument kan vara med och bidra till att dessa dokument inte bara är tomma löften.

(www.fairtrade.se).

Uppsala - Fairtrade city 2021

Diplom Uppsala fairtrade city 2021

Tack vare de som är Fairtrade diplomerade, som vi i Vattholma pastorat, fortsätter Uppsala vara en diplomerad Fairtrade city 2021.
Tack till alla som engagerar sig för en rättvis handel och etisk konsumtion i världen!

Tensta församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade

Detta skedde i samband med en gudstjänsten i Tensta kyrka den 11 mars 2018.

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-märkta produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel.

Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org

Församlingsrådets ordförande Markus Cifuentes tar emot diplomet av Annie Pettersson som är samordnare för det internationella uppdraget i Vendel-Tegelsmora församling Foto: Camilla von Knorring

Uppsala - Fairtrade city 2016

9 maj 2015 blev Uppsala en Fairtrade city.
Tack vare de som är Fairtrade diplomerade, som vi i Vattholma pastorat, fortsätter Uppsala vara en diplomerad Fairtrade city 2016.
Tack till alla som engagerar sig för en rättvis handel och etisk konsumtion i världen!

Lena församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade

Vid en gudstjänst i Lena kyrka den 2 mars 2014 blev Lena församling certifierad Kyrka för Fairtrade. Det var Katrin Jansson från Tolfta församling som överlämnade diplom och ”stafettpinnen” (en påse kakor bakade med faritrade-ingredienser) till Lena församlings internationella grupp.
Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org

 

 

 

Ärentuna församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade


Detta skedde i samband med en gudstjänsten i Storvreta kapell den 18 mars 2012. Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org

Pressmeddelande inför diplomeringen

Ärentuna församling diplomeras till Kyrka för Fairtrade

På Midfastosöndagen den 18 mars 2012 diplomerades Ärentuna församling som den tredje församlingen i Uppland till utmärkelsen ”Kyrka för Fairtrade”.

Hittills har 45 församlingar från olika samfund diplomerats runt om i Sverige sedan 2009. I Uppland har tidigare endast Alunda församling och Uppsala missionsförsamling blivit diplomerade.

- Vi måste göra allt vi kan för att bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Att konsumera Fairtrade-produkter är ett enkelt sätt för alla att göra skillnad. Varje köp bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Därför är det glädjande att kyrkor och församlingar jobbar aktivt med de här frågorna. De kan göra stor skillnad både i sina egna inköp och genom att sprida information för att få fler att välja Fairtrade, säger Helena Markstedt, generalsekreterare för föreningen för Fairtrade.  

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-märkta produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel.

I Ärentuna församling har man ett Fairtrade-skåp med varor till försäljning och man har också bl a haft Fairtrade som tema på församlingsaftnar och i barn- och ungdomsverksamheten, t ex genom drama för skolklasser.

- Ärentuna församling har gjort ett mycket bra arbete som förtjänar att uppmärksammas. Jag hoppas och tror att andra församlingar kommer att inspireras av deras goda exempel, säger Carl Werner som arbetar med Kyrka för Fairtrade på Sveriges Kristna Råd.

Mer information om det ekumeniska projektet ”Kyrka för Fairtrade” finns på www.kyrkaforfairtrade.org

Ärentuna församling ingår i Vattholma pastorat, se www.svenskakyrkan.se/vattholma