Vattholma pastorat

Prata med oss

Kontakt

Vattholma pastorat Besöks- och postadress: PASTORSEXPEDITIONEN, Ärentunav 3, 74330 Storvreta Telefon: +46(18)366210 E-post till Vattholma pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fairtrade

2016 deltog 1,8 miljoner deltagare från 26 länder i World Fairtrade challenge!


Fairtrade challenge 2017

Var med på världens största Fairtrade-fika, World Fairtrade Challenge, den 11–13 maj 2017. Succén med Fairtrade Challenge fortsätter, nu för nionde året i rad, men nu som en global kampanj där hela världen är med! 
Målet är att samla fler deltagare än någonsin tidigare som på en och samma dag fikar och gör skillnad.
Du behövs om vi ska klara detta. För ju fler som fikar Fairtrade-märkt desto större skillnad gör vi för odlare och anställd i länder med utbredd fattigdom.

Läs mer här: Fairtradechallenge 2017

Infoblad om Fairtrade challenge

Uppsala - Fairtrade city 2016

9 maj 2015 blev Uppsala en Fairtrade city.
Tack vare de som är Fairtrade diplomerade, som vi i Vattholma pastorat, fortsätter Uppsala vara en diplomerad Fairtrade city 2016.
Tack till alla som engagerar sig för en rättvis handel och etisk konsumtion i världen!

Ärentuna församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade


Detta skedde i samband med en gudstjänsten i Storvreta kapell den 18 mars 2012. Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org

Pressmeddelande inför diplomeringen

Ärentuna församling diplomeras till Kyrka för Fairtrade

På Midfastosöndagen den 18 mars 2012 diplomerades Ärentuna församling som den tredje församlingen i Uppland till utmärkelsen ”Kyrka för Fairtrade”.

Hittills har 45 församlingar från olika samfund diplomerats runt om i Sverige sedan 2009. I Uppland har tidigare endast Alunda församling och Uppsala missionsförsamling blivit diplomerade.

- Vi måste göra allt vi kan för att bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Att konsumera Fairtrade-produkter är ett enkelt sätt för alla att göra skillnad. Varje köp bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Därför är det glädjande att kyrkor och församlingar jobbar aktivt med de här frågorna. De kan göra stor skillnad både i sina egna inköp och genom att sprida information för att få fler att välja Fairtrade, säger Helena Markstedt, generalsekreterare för föreningen för Fairtrade.  

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-märkta produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel.

I Ärentuna församling har man ett Fairtrade-skåp med varor till försäljning och man har också bl a haft Fairtrade som tema på församlingsaftnar och i barn- och ungdomsverksamheten, t ex genom drama för skolklasser.

- Ärentuna församling har gjort ett mycket bra arbete som förtjänar att uppmärksammas. Jag hoppas och tror att andra församlingar kommer att inspireras av deras goda exempel, säger Carl Werner som arbetar med Kyrka för Fairtrade på Sveriges Kristna Råd.

Mer information om det ekumeniska projektet ”Kyrka för Fairtrade” finns på www.kyrkaforfairtrade.org

Ärentuna församling ingår i Vattholma pastorat, se www.svenskakyrkan.se/vattholma

Lena församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade

Vid en gudstjänst i Lena kyrka den 2 mars 2014 blev Lena församling certifierad Kyrka för Fairtrade. Det var Katrin Jansson från Tolfta församling som överlämnade diplom och ”stafettpinnen” (en påse kakor bakade med faritrade-ingredienser) till Lena församlings internationella grupp, På bilden ses förutom Katrin även Helena Andersson Bromander, Åsa T Bonnevie och Daniel van Rooyen.
Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org