Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fairtrade

Kyrkor har alltid varit en viktig kraft i arbetet för etisk konsumtion och rättvis handel.

Fairtrade vårkampanj 9-12 maj 2019

Fika Fairtrade – för att odlaren har rätt till sin del av kakan.
Bjud in dina kollegor, klasskompisar eller vänner till en Fairtrade-fika den 9-12 maj. Ju fler vi blir som fikar, desto större skillnad gör vi för de människor som odlar våra råvaror. 

Alltför få odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom tjänar i dag tillräckligt för att försörja sig. Hur kommer det sig att människorna som odlar råvarorna till vår fika inte själva har mat på sina bord – och vad kan vi gemensamt göra åt det?

I Sverige gillar vi att fika
Vi ligger på andra plats i listan över kaffekonsumerande länder i världen. Bara i Finland dricks det fler koppar per person och dag. Fikan är en paus i vardagen och ett tillfälle att umgås. I många fall inkluderar den något sött, som en chokladboll, kärleksmums eller kanske en banan.

Vanliga fikaingredienser som kaffe, te, kakao och bananer odlas i länder runt ekvatorn. Klimatet där lämpar sig bra för odling. Men där finns också svåra utmaningar, och för vissa produkter går utvecklingen åt fel håll …

Lågt pris, barnarbete och klimatförändringar
Kakaoodlare i världens näst största kakaoproducentland Ghana har i dag en snittålder på 52 år, då väldigt få unga ser en framtid inom kakaoodling. Priset för kakao är helt enkelt för lågt för att odlarna ska kunna leva på sitt arbete. Dessutom beräknas 2,3 miljoner barn i Västafrikas kakaosektor vara offer för barnarbete.

Världsmarknadspriset på kaffe är det lägsta på 12 år. Det har lett till att latinamerikanska kaffeodlare gått samman i ett upprop, och att colombianska odlare nu hotar dra tillbaka sitt kaffe från börsen. Där spelar också klimatförändringarna en avgörande roll för utvecklingen, eftersom de riskerar halvera den areal i världen som är lämplig för kaffeodling.

Läs mer på fairtrade

 

 

Tensta församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade

Detta skedde i samband med en gudstjänsten i Tensta kyrka den 11 mars 2018.

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-märkta produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel.

Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org

Församlingsrådets ordförande Markus Cifuentes tar emot diplomet av Annie Pettersson som är samordnare för det internationella uppdraget i Vendel-Tegelsmora församling Bild: Camilla von Knorring

Ärentuna församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade


Detta skedde i samband med en gudstjänsten i Storvreta kapell den 18 mars 2012. Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org

Pressmeddelande inför diplomeringen

Ärentuna församling diplomeras till Kyrka för Fairtrade

På Midfastosöndagen den 18 mars 2012 diplomerades Ärentuna församling som den tredje församlingen i Uppland till utmärkelsen ”Kyrka för Fairtrade”.

Hittills har 45 församlingar från olika samfund diplomerats runt om i Sverige sedan 2009. I Uppland har tidigare endast Alunda församling och Uppsala missionsförsamling blivit diplomerade.

- Vi måste göra allt vi kan för att bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Att konsumera Fairtrade-produkter är ett enkelt sätt för alla att göra skillnad. Varje köp bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Därför är det glädjande att kyrkor och församlingar jobbar aktivt med de här frågorna. De kan göra stor skillnad både i sina egna inköp och genom att sprida information för att få fler att välja Fairtrade, säger Helena Markstedt, generalsekreterare för föreningen för Fairtrade.  

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-märkta produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel.

I Ärentuna församling har man ett Fairtrade-skåp med varor till försäljning och man har också bl a haft Fairtrade som tema på församlingsaftnar och i barn- och ungdomsverksamheten, t ex genom drama för skolklasser.

- Ärentuna församling har gjort ett mycket bra arbete som förtjänar att uppmärksammas. Jag hoppas och tror att andra församlingar kommer att inspireras av deras goda exempel, säger Carl Werner som arbetar med Kyrka för Fairtrade på Sveriges Kristna Råd.

Mer information om det ekumeniska projektet ”Kyrka för Fairtrade” finns på www.kyrkaforfairtrade.org

Ärentuna församling ingår i Vattholma pastorat, se www.svenskakyrkan.se/vattholma

Lena församling har diplomerats till Kyrka för Fairtrade

Vid en gudstjänst i Lena kyrka den 2 mars 2014 blev Lena församling certifierad Kyrka för Fairtrade. Det var Katrin Jansson från Tolfta församling som överlämnade diplom och ”stafettpinnen” (en påse kakor bakade med faritrade-ingredienser) till Lena församlings internationella grupp, På bilden ses förutom Katrin även Helena Andersson Bromander, Åsa T Bonnevie och Daniel van Rooyen.
Läs mer om fairtrade på www.kyrkaforfairtrade.org

 

 

 

Uppsala - Fairtrade city 2016

9 maj 2015 blev Uppsala en Fairtrade city.
Tack vare de som är Fairtrade diplomerade, som vi i Vattholma pastorat, fortsätter Uppsala vara en diplomerad Fairtrade city 2016.
Tack till alla som engagerar sig för en rättvis handel och etisk konsumtion i världen!