Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

"Gubbarna" i Storvreta

Gentlemen, single, 65+ möts under terminerna torsdagar jämna veckor kl 13-15 i Församlingsgården i Storvreta.

Alex & Martin /Ikon

Höstterminen startar torsdag 5 september och pågår till  torsdag 12 december.

Hos "Gubbarna"  

förväntas en viss uthållighet i gruppen att äta oförändrad lunch: ärtsoppa, ugnspannkaka, kaffe - och man deltar allt efter lust och vilja, i samtal och tankeutbyte, kommenterar dagshändelserna i allmänhet, sporten i synnerhet och favoritlagen med envishet.
Denna skara tillämpar frånvaroanmälan d.v.s. kan man inte komma meddelar man sig.

Nyanmälningar som läggs till adresslistan tas emot av
Alf G. Lindström tel. 36 62 53 och av expeditionen tel. 36 62 10.