Prata med oss

Kontakt

Vattholma pastorat Besöks- och postadress: PASTORSEXPEDITIONEN, Ärentunav 3, 74330 Storvreta Telefon: +46(18)366210 E-post till Vattholma pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänstliv året om

Inom Vattholma pastorat firar vi gudstjänster varje vecka året om. Här finner du vårt gudstjänstschema för alla församlingarna, men du kan också ladda ner din egen affisch.

Tisdag 24 april

Storvreta kapell
Veckomässa m. frälsarkransen kl 18.30
Mari Papadopoulou | Kl 19 Bibelsamtal
efter mässan. Nästa tillfälle är 1/5.


Torsdag 26 april

Storvreta församlingsgård
Temakväll – andlig längtan kl 19–20.30
”Vägledning i livet” - om ignatiansk spiritualitet.
Gäst: Björn Dahlman.


Söndag 29 april | 5:e sön i påsktiden

”Att växa i tro”

Tensta sockenstuga

Gudstjänst kl 9.30
Mari Papadopoulou 

Lena kyrka
Stilla mässa kl 18
Mari Papadopoulou | Thomas Karlsson, sång och text

Storvreta kapell
Högmässa kl 11
Mari Papadopoulou | Kyrkkaffe

 

Tisdag 1 maj

Storvreta kapell

Veckomässa kl 18.30
Elsa Westberg | Kl 19 Bibelsamtal
efter mässan. Nästa tillfälle är 8/5.


Torsdag 3 maj

Storvreta kapell

Pannkaksgudstjänst kl 18
Elsa Westberg | Ulla-Karin Zetterström
Kl 17 äter vi tillsammans


Söndag 6 maj | Bönsöndagen

”Vägen till livet”

Klubbis i Skyttorp
Sångpiraterna ako och Grosse sjunger med barn och vuxna kl 14.30
Familjegudstjänst kl 16
Fruktstund och lekpaus mellan uppträdandet och gudstjänsten.
Grillning efteråt
Kristina Lockner | Barnkören

Lena kyrka
Högmässa kl 11
Eva Åsjö

Ärentuna kyrka
Konfirmationsmässa kl 11
med konfirmandernas redovisning
Elsa Westberg | Kristina Lockner

 

Reservation för eventuella ändringar 

Vi samverkar med Sensus studieförbund

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Femte söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Att växa i tro

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Hosea kapitel 11, vers 1 - 4

När Israel var ung fick jag honom kär, och från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt baalsgudarna och tänder offereld åt belätena. Ändå var det jag som lärde Efraim gå och jag som tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Epistel

Johannes första brev kapitel 4, vers 10 - 16

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 16, vers 5 - 11

Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

Psaltaren

Psaltaren 98: 1-8

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthe har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.