Vattholma pastorat

Prata med oss

Kontakt

Vattholma pastorat Besöks- och postadress: PASTORSEXPEDITIONEN, Ärentunav 3, 74330 Storvreta Telefon: +46(18)366210 E-post till Vattholma pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänstliv året om

Inom Vattholma pastorat firar vi gudstjänster varje vecka året om. Här finner du vårt gudstjänstschema för alla församlingarna, men du kan också ladda ner din egen affisch.


Tisdag 13 februari

Storvreta kapell

Veckomässa m. frälsarkransen kl 18.30
Kristina Lockner
Kl 19 bibelsamtal efter mässan.
Nästa tillfälle 27/2.

 

Onsdag 14 februari | Askonsdagen
"Bön och fasta"

Lena kyrka
Askonsdagsmässa kl 19
Mari Papadopoulou | Kyrkokören i Tensta & Lena
Fastesamtal efter mässan.

Storvreta kapell
Ekumenisk askonsdagsmässa kl 18.30
Elsa Westberg | Pastor Ingela Wwikander (Lyckebokyrkan)

 

Söndag 18 februari | 1:a sön i fastan
”Prövningens stund”

Tensta sockenstuga
Gudstjänst kl 9.30
Mari Papadopoulou | Enkelt kyrkkaffe efteråt

Lena kyrka
Högmässa kl 11
Bibelsamtal kring dagens texter kl 12
Mari Papadopoulou

Storvreta kapell
Högmässa kl 11
Kristina Lockner | Kyrkkaffe

 

Tisdag 20 februari

Storvreta kapell
Veckomässa kl 18.30
Rolf Larsson | Inget bibelsamtal denna kväll. Nästa tillfälle 27/2.

 

Söndag 25 februari | 2:a sön i fastan
”Den kämpande tron”

Tensta sockenstuga
Gudstjänst kl 9.30
Pontus Adefjord | Enkelt kyrkfika efteråt

Lena kyrka
Stilla mässa kl 18
Elsa Westberg, blockflöjt

Storvreta kapell
Gudstjänst kl 11
Elsa Westberg | Kyrkkaffe

 

Reservation för eventuella ändringar 

Vi samverkar med Sensus studieförbund

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Andra söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Den kämpande tron

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 32, vers 22 - 31

Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 6, vers 1 - 10

Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 15, vers 21 - 28

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 130, vers 1 - 8

En vallfartssång. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.