Kyrkor, kapell och församlingslokaler

Svenska kyrkan, Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar, har tre vackra kyrkor från tidig medeltid som vi använder vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Sedan 1979 finns ett kapell i Storvreta, eftersom större delen av befolkningen i Ärentuna församling bor där, ca 5 km från Ärentuna kyrka. I december 2018 invigdes Katarinakapellet i Skyttorp. Kapellet är byggt i anslutning till Kyrkans hus.

Kyrkor och kapell

Tensta kyrka

Tensta kyrka byggdes omkring år 1270-1290. Det är en av de största och mest påkostade landskyrkorna i hela Sverige och det är troligt att den delvis bekostats av någon storman.

Lena kyrka

Första gången Lena nämns i de skriftliga källorna är vid en visitation år 1303, vilket torde sammanfalla ungefär med Lena kyrkas tillkomst. Det kan till och med hända att det var just vid den visitationen som kyrkan invigdes av ärkebiskopen.

Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka byggdes omkring 1300. Ärkebiskop Nils Allesson visiterade församlingen 1302, kanske invigdes kyrkan då. Den är en ganska typisk uppländsk kyrka, förutom att den inte är en hallkyrka utan har ett kor som är smalare än långhuset.

Katarinakapellet i Skyttorp

I december 2018 invigdes Katarinakapellet i Skyttorp. Kapellet är byggt i anslutning till Kyrkans hus.

Storvreta kapell och församlingsgård

Storvreta kapell

Storvreta kapell och församlingsgård är ritat av arkitekt Rolf Bergh och invigdes av domprosten Clarence Nilsson den 9 september 1979. I församlingsgården finns pastoratets kanslilokaler.

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen i Storvreta

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden: 018-36 62 10

Ordinarie öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Övrig tid finns telefonsvarare att lämna meddelande på.

E-post:
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta

Församlingsgårdar

Storvreta församlingsgård

Storvreta kapell och församlingsgård är ritat av arkitekt Rolf Bergh och invigdes av domprosten Clarence Nilsson den 9 september 1979. I församlingsgården finns pastoratets kanslilokaler. Församlingsgården går också att låna vid förrättningar.

Kyrkans hus, Skyttorp

Kyrkans hus är byggd i två våningar med källare. Här finns två stora salar, flera lek- och aktivitetsrum, och i källaren finns ett musikrum. Församlingslokalen Kyrkans hus ligger mitt i Skyttorp.

Trekanten Vattholma

Församlingsgården Trekanten ligger mitt i Vattholma samhälle. Huset rymmer körsal, ungdomsrum, lekrum för barn, kök, serveringsrum och andaktsrum.

Sockenstugor/församlingssal

Tensta sockenstuga

Tensta sockenstuga är belägen invid kyrkan. Man kan låna sockenstugan gratis i samband med förrättningar, men den kan också hyras vid andra tillfällen. 

Lena sockenstuga

Lena sockenstuga är belägen nära Lena kyrka. Man kan låna sockenstugan gratis i samband med förrättningar, men den kan också hyras vid andra tillfällen. 

Bygdegårdar

Tensta bygdegård

Vid Tensta kyrka finns Tensta bygdegård som kan hyras för olika tillställningar. Folkdans, auktioner, kyrkkaffe, marknader, hantverk, möten, barnverksamhet, pyssel, läger och fester är bara en del av alla de aktiviteter som förekommer på bygdegården.  Här finns möjlighet att vara upp till 140 personer.

Ärentuna bygdegård

Vid Ärentuna kyrka finns Ärentuna hembygdsgård, som kan hyras för olika tillställningar. Gårdens lokaler används för aktiviteter, som dans, motion, gymnastik och privata fester m.m. Den stora salen har plats för ett 80 tal gäster. Köket har moderniserats och är i dag utrustad med mikrovågsugn, diskmaskin och annan typ av köksutrustning. 

Gravskötsel i Vattholma pastorat

Prislista gällande 2023

Åstråken - värt en omväg

Åstråken heter området precis norr om Uppsala, längs med Vendelån och Fyrisån, ner till Gamla Uppsala.  Här finns kyrkor, gravhögar, fornborgar, slott, gårdar och mycket mycket mer. Vattholma pastorat finns mitt i området. Välkommen att besöka oss!