Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besöksgruppen

Vill du ge av din tid till någon som behöver? Då har du en viktig funktion att fylla! Du är välkommen att bli en del av vår besöksgrupp!

Det finns många människor i vårt samhälle som är ensamma. Människor som dragit sig undan. Människor som inte syns och hörs, som kanske inte kan ta sig ut från hemmet, men som önskar bara att få fika med en medmänniska.

Din uppgift blir att du hälsar på någon och pratar över en enkel kopp kaffe.

Vill veta mer eller anmäla dig till besöksgruppen?
Välkommen att kontakta Ingela Wikander, pastor tel 018-36 60 32
eller skicka e-post: Ingela Wikander

eller Charlotta Sörensen Nilsson, diakon tel 070–585 13 58 eller
skicka e-post: Charlotta Sörensen Nilsson

Charlotta Sörensen Nilsson

Charlotta Sörensen Nilsson

Vattholma pastorat

Diakon