Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vattholma pastorat Besöks- och postadress: PASTORSEXPEDITIONEN, Ärentunav 3, 74330 Storvreta Telefon: +46(18)366210 E-post till Vattholma pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Prislista gravskötsel Vattholma pastorat

Gällande från och med 1 januari 2019

Grundskötsel
Förutsättning: beräknat enl. kyrkovaktmästaravtalets tidlista inkl.soc.avgifter och administration och enligt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations beräkningar. 

I grundskötsel ingår: vårstädning, skötsel av gravyta, borttagning av vissna lösa blommor och ev. krans, luckring, putsning, vattning, påfyllning av jord, omgrävning och gödsling av rabatt.
För grusgrav även krattning och påfyllning av grus. 

Rutiner vid gravskötsel
Vattning pågår från 1 maj - 30 oktober.
Vattnet sätts på månadsskiftet april - maj, och stängs av månadskiftet oktober - november.
Vattning sker vid behov (ca 2-3 ggr/vecka).
Vårstädning på kyrkogårdarna sker under april.
Höststädning sker till Alla Helgonahelgen.
Allt detta beroende på väder och vind (tjälen/frosten).

Grundskötsel kistgravplats med inramad grus/sand
1-plats, 18 ggr per år 610 kr
2-plats, 18 ggr per år 820 kr

Grundskötsel kistgravplats sammanhängande gräsyta
1-plats, 18 ggr per år 475 kr
2-plats, 18 ggr per år 635 kr

Grundskötsel urngrav i gräsyta
Per år 430 kr

Plantering
Förutsättning: kostnader beräknade enl. kyrkovaktmästaravtalets tidlista.
I kostnaderna ingår arbetskostnad och växter.

Vårblommor
Penséer 14 kr/st

Sommarblommor
Isbegonia 14 kr/st
Sommarbegonia 44 kr/st
Lobelia 14 kr/st
Fuchsia 63 kr/st
Pelargon 25 kr/st
Silverek 14 kr/st
Tagetes 14 kr/st

Lökar
Tulpaner 7 kr/ st
Påsk/pingstlilja 8 kr/st

Höstblommor
Ljung 44 kr/st

Diverse tjänster
Förutsättning: krans av granris eller mossa med dekor av kottar eller dylikt.

Enbart vattning utan grundskötsel, per år 310 kr
Vinterkrans, gran 125 kr/st
Vinterkrans, mossa 260 kr/st
Granristäckning  80 kr
Gravljus och tändning (max 5 ljus) 28 kr/st
(Alla Helgons dag, 1:a advent, julafton, nyårsafton, trettondedag jul)Indexuppräkning kommer även att ske på de befintliga skötselavtal som avser mer än ett år.