Gravskötsel i Vattholma pastorat

Prislista gällande 2023

Grundskötsel
Förutsättning: beräknat enl. kyrkovaktmästaravtalets tidlista inklusive soc.avgifter och administration och enligt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations beräkningar. 

I grundskötsel ingår: vårstädning, skötsel av gravyta, borttagning av vissna lösa blommor och ev. krans, luckring, putsning, vattning, påfyllning av jord, omgrävning och gödsling av rabatt.
För grusgrav även krattning och påfyllning av grus. 

Rutiner vid gravskötsel
Vattning pågår från 1 maj - 30 oktober.
Vattnet sätts på månadsskiftet april - maj, och stängs av månadskiftet oktober - november.
Vattning sker vid behov (ca 2-3 ggr/vecka).
Vårstädning på kyrkogårdarna sker under april.
Höststädning sker till Alla Helgonahelgen.
Allt detta beroende på väder och vind (tjälen/frosten).

Prislista för 1/1-31/12 2023

(Här kan du ladda ner din egen prislista/gravskötselavtal)

Grundskötsel kistgravplats med inramad grus/sand
1-plats, 18 ggr per år 750 kr
2-plats, 18 ggr per år 950 kr

Grundskötsel kistgravplats sammanhängande gräsyta
1-plats, 18 ggr per år 650 kr
2-plats, 18 ggr per år 800 kr

Grundskötsel urngrav i gräsyta
Per år 550 kr

Enbart vattning utan grundskötsel
Per år 400 kr

Plantering
Förutsättning: kostnader beräknade enl. kyrkovaktmästaravtalets tidlista.
I kostnaderna ingår arbetskostnad och växter.

Vårblommor
Penséer 15 kr/st

Sommarblommor
Isbegonia 15 kr/st
Sommarbegonia 80 kr/st
Lobelia 15 kr/st
Fuchsia 100 kr/st
Pelargon 65 kr/st
Silverek 15 kr/st
Tagetes 15 kr/st

Lökar
Tulpaner 9 kr/ st
Påsk/pingstlilja 11 kr/st

Höstblommor
Ljung 60 kr/st

Diverse tjänster
För utsättning: krans av granris eller mossa med dekor av kottar eller dylikt.
Vinterkrans: gran 140 kr/st
Vinterkrans: mossa 260 kr/st
Granristäckning, liten planteringsyta  80 kr
Granristäckning, stor planteringsyta  110 kr
Gravljus och tändning (max 5 ljus) 28 kr/st
(Alla Helgons dag, 1:a advent, julafton, nyårsafton, trettondedag jul)

Indexuppräkning kommer även att ske på de befintliga skötselavtal som avser mer än ett år.