Meny

Storvreta församlingsgård

Byggdes 1979 och ritades av arkitekt Rolf Berg

I byggnaden ryms pastorsexpedition, lokaler för barnverksamhet, samlingssalar, kök och ett kapell. Det är kapellet som är den vita, avrundade byggnaden på bilden.

Större delen av befolkningen i Ärentuna församling bor i Storvreta, ca 5 kilometer öster om kyrkan. På grund av detta avstånd behövs lokaler på närmare håll.
Sedan 1979 finns Storvreta församlingsgård, ritad av arkitekten Rolf Berg.
2005-2006 genomgick huset en utbyggnad som gett oss ny entré och bättre personalutrymmen.