Foto: Camilla von Knorring

Storvreta församlingsgård

Byggdes 1979 och ritades av arkitekt Rolf Berg

I byggnaden ryms församlingsexpedition, lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, samlingssalar för öppen verksamhet, kök och ett kapell. Det är kapellet som är den vita, avrundade byggnaden längst till vänster på bilden.

Större delen av befolkningen i Ärentuna församling bor i Storvreta, ca 5 kilometer öster om Ärentuna kyrka. På grund av detta avstånd behövs lokaler på närmare håll.
Sedan 1979 finns Storvreta församlingsgård, ritad av arkitekten Rolf Berg.
2005-2006 genomgick huset en utbyggnad som gett en ny entré och bättre personalutrymmen.

Storvreta kapell och församlingsgård

Storvreta kapell

Storvreta kapell och församlingsgård är ritat av arkitekt Rolf Bergh och invigdes av domprosten Clarence Nilsson den 9 september 1979. I församlingsgården finns pastoratets kanslilokaler.

Byggnation av nya kyrkan i Storvreta

Den nya kyrkan i Storvreta har börjat ta form! Välkommen in!