Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Internationellt arbete

Våra internationella grupper vill inspirera andra och fördjupa intresse och kunskap om internationella frågor, mission och miljöarbete i våra församlingar.

I församlingens grundläggande uppgift ingår förutom gudstjänst och undervisning även diakoni och mission. Internationella gruppen är motorn i församlingens internationella arbete genom sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete.

I pastoratet finns en internationell grupp representerat i varje församling.
Du är välkommen att vara med i vårt internationella arbete!

Önskar du få veta mera, kontakta Ulla-Karin Zetterström.
Se kontaktuppgifter nedan

Internationella gruppen i Tensta församling

 • Alex, Gunborg
 • Cifuentes, Markus
 • Lockner, Kristina, präst             Kontaktperson        
 • Wijk, Karin
 • Wijk, Magnus 

 

 

Interntationella gruppen i Lena församling

 • Axelsson, Gunnel                                                  
 • Thorsell Bonnevier, Åsa

                                  

Internationella gruppen i Ärentuna församling

 • Edqvist, Inger
 • Gunnarsson, Pontus
 • Rosén, Henrik
 • Westberg, Elsa, präst                               
 • Zetterström, Ulla-Karin
Ulla-Karin Zetterström

Ulla-Karin Zetterström

Vattholma pastorat

Församlingspedagog