Highfield söndagsskola på utflykt, Zimbabwe

Vänförsamling i Zimbabwe

Highfield, Harare

Vänförsamlingen Highfield
Vår vänförsamling heter Highfield, och ligger i huvudstaden Harare och hör till ELCZ = Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe.
Det märks inte alltid så mycket att denna relation finns men under gudstjänsterna på söndagarna ber vi alltid för Highfield och vi vet att man i Highfield ber för oss.
Vi brukar också fira Sondomässan varje år. Det är musikgudstjänst med inspiration från Zimbabwe som vår musiker Martin Svensson skrivit och där vi får sjunga både på svenska och shona. Shona är ett av de största språken i Zimbabwe.
Vårt pastorat har en internationell grupp och ansvaret för vänförsamlingskontakten är en viktig uppgift för denna grupp.

Situationen i Zimbabwe
Den stora arbetslösheten i Zimbabwe påverkar församlingarna där på flera sätt. Den drabbar många församlingsmedlemmar och gör det svårt för medlemmarna att bidra ekonomiskt till församlingen. Det blir svårt att ge lön till den anställda prästen och driva det sociala arbetet. Trots det har församlingarna en stark verksamhet med många frivilliga som engagerar sig i de mycket välbesökta gudstjänsterna. Många ledare finns i barn- och ungdomsarbetet, samt för kvinnornas och männens välbesökta grupper där man delar mycket och hjälper varandra. I alla församlingar i ELCZ finns Vashandiri (kvinnogruppen) och Svapupu (männens grupp) som förutom regelbundna samlingar på olika nivåer i kyrkan också ofta har ett aktivt utåtriktat arbete.

Reseutbyte till och från Zimbabwe
Planen är att vart fjärde år reser två personer från vårt pastorat till vår vänförsamling i Zimbawbe, och vart fjärde år får vi ta emot besök. Tyvärr gjorde pandemin att ingen åkte 2020. Vi hoppas att det ska bli en resa till Zimbabwe 2022 på hösten. Pandemin har drabbat människorna i Zimbabwe hårt inte minst ekonomiskt och läget har blivit värre än det var innan. Även där har det varit lockdown med stängda skolor, arbetsplatser mm vilket gjort att undervisningen och ekonomin drabbats svårt.

I september 2019 hade vi senast besök och då kom pastor Patricia Jabedu och församlingsengagerade Charles Siziba. Sedan dess har vår vänförsamling fått en ny pastor: Champion Zhou. Med honom och med andra församlingsmedlemmar i Zimbabwe har vi numera en tät kontakt genom Whats app. I denna app kan man skriva korta hälsningar men även lägga ut filmer och det är uppskattat när vi får del av varandras gudstjänster, sånger och böner. De gillar särskilt bilder på snö och snöfall- väldigt exotiskt.

När vi hör deras berättelser blir vi inspirerade och utmanade i hur vi ska kunna vara kyrka på ett relevant sätt som gör att många vill vara med. Kontakten vid besök men även via mejl och Whats app ger en känsla av samhörighet med kyrkan i Zimbabwe och gör att vi vill fortsätta att dela genom att berätta för varandra om våra glädjeämnen och svårigheter. Naturligtvis vill vi fortsätta att be för varandra. Det är ett fint uttryck för att vi trots många olikheter får känna att vi hör ihop.”

När vi får besök från Higfield vill vi att de som kommer ska få träffa människor i alla åldrar och uppleva hur våra församlingar fungerar. De ska få uppleva en del av våra samhällen och ha möjligheter att samtala om allt som känns viktigt.
Här följer några reflektioner och rapporter från Charles och Patricias besök 2019.

 

 

  • Torsdagen var det mottagningsdag för oss som erbjöd husrum. Det här året var det bekanta ansikten som dök upp. Charles var vår chaufför och följeslagare när Ulla-Karin Zetterström från Ärentuna församling och jag var där för sju år sedan. Patricia fick vi möta när hon gjorde praktik i Knivsta 2016. Startsträckan för att få gång ett samtal var därför kort.På lördagen skördade vi äpplen som vi tog till Per Wilhelmssons fruktpress från 50-talet. Den fungerade utmärkt och frambringade utsökt äppelmust. Charles filmade intresserat hela förloppet.På måndagen följde gästerna med mig till skolan i Vattholma där jag är lärare. Där fick de möta elever i årskurs 4 och 5. Eleverna var ivriga att ställa frågor och ville aldrig sluta. Patricia var imponerade av deras omvärldskunskap, politiska kunnande och frimodighet.

Gunnel Axelsson, Vattholma
 

  • Den 24 september gick i bondens tecken för Patricia och Charles. På förmiddagen fick vi träffa Anders Wilander från Ärentuna, pensionerad forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitetet. Han har också jobbat i flera länder, bland annat Zimbabwe. Sedan blev det ett stopp hos Mats och Christina Mattson i Forssa. Mats berättar om hur jordbruket i Forssa har ändrats de senaste 70 åren. Vi hade också tur. På ladugårdsbacken stod Christer Larsson, som tillsammans med sin bror Torbjörn driver Vansta lantbruk. Tack Christer för att du gav oss av din tid och visade några av era fantastiska stora maskiner. Charles och Patricia var euforiska över att få sitta i dem. Tack också för denna tanke du gav oss Christer. På Charles gård i Zimbabwe på 50 ha kan sex familjer leva, och Charles har fem anställda. På Vansta lantbruk finns två familjer, men Christers fru behöver jobba utanför gården. – This was a good day. Real good! Thank you all, säger våra gäster innan det är dags för lite mat och körövning med kyrkokören.”

Gunborg Alex, Tensta

 

  • Vid tidigare besök från vänförsamlingen har vi inte alls kunnat prata om den politiska situationen i Zimbabwe då det var för känsligt när Mugabe fortfarande hade makten. Nu kunde våra gäster försiktigt börja berätta om de politiska förändringarna. De var glada att sommarens val genomfördes
    utan för mycket våld, de var lättade över att situationen nu var lugn. Det ekonomiska läget är tungt och arbetslösheten är hög. Förhoppningen är dock att den stabilare situationen nu ska göra att utländska
    företag ska våga investera så att den ekonomiska situationen ska bli bättre. Detta gjorde att vi till och med fick direkta uppmaningar att komma till Zimbabwe och starta företag. 

Henrik Rosén, Storvreta

Vi ber

för vår vänförsamling Highfield i Harare.
Vi ber för kyrkans ledning.
Gud, ge dem vishet i sitt ledarskap och lyhördhet för Din vilja.
Vi ber för församlingens arbete bland fattiga och utsatta människor.
Vi tackar för vår vänförsamling och ber att vänskapen ska fördjupas
och att vi ska fortsätta att lära oss av varandra.

AMEN