Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vänförsamling i Zimbabwe

Uppsala stift har sedan många år en vänstiftsrelation med ELCZ, Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe, och åtta pastorat i Uppsala stift har vänförsamlingar i Zimbabwe. Vattholma pastorat är en av dem. Vår vänförsamling heter Highfield och ligger i Zimbabwes huvudstad Harare.

Att ha en vänförsamling innebär bland annat att vi ber för varandra, utbyter erfarenheter och hälsar på varandra.

Läs mer om den senaste resan till Highfield i Kyrkbänken.

Läs också mer på Uppsala Stifts sida.

2015

Dåvarande Kyrkoherde Christina Engqvist och Gunborg Alex (internationella gruppen, Tensta församling) besökte i april vår vänförsamling Highfield i Harare, Zimbabwe. Vid en gudstjänst undervisade Christina församlingen om Frälsarkransen. Läs artikel i Kyrkbänken.

2014

Dop och konfirmation i vår vänförsamling Highfield,
22 november 2014, se bildspel. 

 

2013

I oktober 2013 fick Vattholma pastorat under tio dagar besök av Douglas och Libabi från vänförsamlingen Highfield. De fick följa med på olika aktiviteter i Ärentuna och Lena församlingar – de följde med på kaffebönegruppen, på skolbesök, på studiebesök, bl a till ekobondgård i Vattholma, de medverkade i gudstjänster och det anordnades också församlingskvällar då vi fick höra Douglas och Libabi berätta om sin församling och om kyrkans engagemang. Vi fick veta att Highfield bland annat har ungdomsarbete, kvinnoarbete, söndagsskola och också att man försöker att stötta de allra fattigaste familjerna i församlingen så gott man kan, särskilt de barn som blivit föräldralösa. Tyvärr har de väldigt små ekonomiska resurser, men de har många medlemmar och god vilja. Vi konstaterade att vi har mycket att lära av varandra.

 

2012     

I augusti 2012 åkte Linnéa Pettersson från Storvreta, som ungdomsstipendiat till Zimbabwe, hon kom tillbaka i januari 2013.
I menyraden till vänster finns rubriken "Internationella grupper", klicka på rubriken så fälls menyn Vänförsamling i Zimbabwe fram. Klicka igen på den nya rubriken så ges möjlighet att läsa texter och se bilder från Linnéas resa.

Highfield i Harare

Vi ber

för vår vänförsamling Highfield i Harare.
Vi ber för kyrkans ledning.
Gud, ge dem vishet i sitt ledarskap och lyhördhet för Din vilja.
Vi ber för församlingens arbete bland fattiga och utsatta människor.
Vi tackar för vår vänförsamling och ber att vänskapen ska fördjupas
och att vi ska fortsätta att lära oss av varandra.

AMEN