Miljögruppen i Vattholma pastorat

”Och Gud såg att det var gott”

Vår jord är en fantastisk skapelse med liv i överflöd. Vi hör samman med Gud, varandra och jorden. Vi människor har också fått ett speciellt uppdrag att ta hand om jorden med dess växter och djur.

I Vattholma pastorat har vi bildat en miljögrupp för att se över hur vi vårdar och tar hand om det som vi fått att förvalta.
Hur ser det ut med inköp, energianvändning, sopsortering mm utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Vad gör vi idag och hur kan vi förbättra vårt tänk kring miljö och hållbarhetsfrågor? 

Svenska kyrkan på nationell nivå har också antagit en färdplan för klimatet. I denna färdplan slås fast att kyrkan ska bli klimatneutral senast år 2030 dvs att inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Kyrkan kommer också att ge bidrag till de människor på vår jord som drabbas värst av klimatkrisen. Kyrkan ska också verka för att minska på transporter, användning av fossila bränslen, installera laddstolpar för elbilar, investera i hållbarhetsfonder och ge utbildning och kunskap inom klimat och miljö.

Vi kommer att lägga ut mer information framöver men vi vill ändå tala om att vi finns. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta kyrkoherde Eva Åsjö, se kontaktinformation nedan eller Henrik Rosén på tel: 070-4686386.

Länk till Biskopsbrevet om klimatet