Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GDPR - dataskyddsförordning

Vattholma pastorats personuppgiftsbehandling

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen.

I Vattholma pastorat värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och skydd för individen.
I vår [integritetspolicy] förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har frågor.
Du kan ringa församlingsexpeditionen 018-36 62 10 eller skicka e-post till Vattholma pastorat.

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud Samuel Holmberg.
Kontaktuppgifter finns nedan.

Här kan du läsa mera.
Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Samuel Holmberg

Samuel Holmberg

Vattholma pastorat

Fritidsledare