GDPR - dataskyddsförordning

Vattholma pastorats personuppgiftsbehandling

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och den ersätter då den tidigare personuppgiftslagen.

I Vattholma pastorat värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och skydd för individen.
I vår [integritetspolicy] förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har frågor.
Du kan ringa församlingsexpeditionen 018-36 62 10 eller skicka e-post till Vattholma pastorat.

Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud Björn Nilsson.
Kontaktuppgifter finns nedan.

Här kan du läsa mera.
Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter