Ärentuna kyrka
Foto: Mats Wilhelm

Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka byggdes omkring 1300. Ärkebiskop Nils Allesson visiterade församlingen 1302, kanske invigdes kyrkan då. Den är en ganska typisk uppländsk kyrka, förutom att den inte är en hallkyrka utan har ett kor som är smalare än långhuset.

Rundvandring i Ärentuna kyrka

Här kan du gå runt i Ärentuna kyrka och titta i 360 grader.

Välkommen in!

Ärentuna kyrka ligger vackert med utsikt över öppet landskap. Kyrkan som uppfördes omkring 1300 är typisk för medeltida kyrkobyggande i Uppland. Ursprungligen var långhuset försett med klöverbladsformat tunnvalv av trä, rikligt dekorerat med målningar från 1300-talet. Detta trätunnvalv finns fortfarande bevarat på Statens Historiska Museum i Stockholm, det enda någorlunda fullständigt bevarade monumentet i sitt slag från den tidsepoken. 
Det ursprungliga tunnvalvet av trä byttes på 1400-talet mot kryssvalv av tegel.

Väggarna är prydda med kalkmålningar, dels bårder från 1300-talet med växtmotiv, dels helgonbilder och ornament tillkomna kring 1400-talets mitt av den s.k. Ärentunamästaren. Målningarna är tydligt teologiskt undervisande och många av bilderna skildrar Adam och Eva, men här finns också den märkliga ”Dödssyndsmannen” med de sju dödssynderna. Deras innehåll vittnar om en franciskansk tradition.

Mariaskåp från 1470-talet
Foto: Anna-Johanna von Platen

Kyrkan hade förr gott om träskulpturer, men de flesta har försvunnit under seklernas gång. I hörnet mellan triumfbågsmuren och södra långväggen står fortfarande ett mindre Mariaaltare från 1470-talet, gjord i Sverige. Altaret har skulpturer av Maria med barnet som omges av krönta kvinnliga helgon, S:ta Dorothea och S:ta Katarina av Alexandria. Detta sidoaltare är en kvarlämning från de katolskt präglade kyrkorummet före reformationen. Förutom högaltaret fanns ofta två sidoaltare, ett vigt åt Jungfru Maria och ett åt kyrkans skyddshelgon.  

 

 

I kyrkomiljön finns en fristående klockstapel med en kyrkklocka bevarad från 1512. Kyrkklockan är gjuten av dåtidens mästare i klockgjutning Busse Jacobsson, som också gjutit den något större systerklockan i Tensta klockstapel. Klockan klarade sig undan klockskatten som påfördes församlingarna av Gustav Vasa för att betala av Sveriges skuld till Hansan.

Korfönster Ärentuna kyrka
Foto: Anna-Johanna von Platen

I korfönstret sitter glasmålningen "Den gode herden", utförd av Gunnar Torestam 1928. Altaret är från 1818.

Kyrkans skyddshelgon är Jungfru Maria och Sankt Leonard.
Kyrkan saknar läktare.

Storyspot - lyssna, lär och upptäck!

Nu finns möjlighet att lyssna till många berättelser ur kyrkans historia runt om i Uppsala. I pastoratets tre kyrkor kan du scanna en kod och få tillgång till en spännande historia i appen Storyspot! I Tensta får vi veta mera om när Heliga Birgitta förevigas i kyrkan, i Lena får vi veta mera om en skånsk Jesus i kyrkan och i Ärentuna får du veta mera om Leonard och den mystiske mästaren i Ärentuna kyrka. Ladda ner appen och ge dig ut på äventyr!

Storvreta församlingsgård

Storvreta kapell och församlingsgård är ritat av arkitekt Rolf Bergh och invigdes av domprosten Clarence Nilsson den 9 september 1979. I församlingsgården finns pastoratets kanslilokaler. Församlingsgården går också att låna vid förrättningar.

Ärentuna bygdegård

Vid Ärentuna kyrka finns Ärentuna hembygdsgård, som kan hyras för olika tillställningar. Gårdens lokaler används för aktiviteter, som dans, motion, gymnastik och privata fester m.m. Den stora salen har plats för ett 80 tal gäster. Köket har moderniserats och är i dag utrustad med mikrovågsugn, diskmaskin och annan typ av köksutrustning. 

Finlir på hög nivå

I Ärentuna kyrka i början av 2015 pågick en renovering av kyrkorummets unika och rikt berättande kalkmålningar. Den 31 maj 2015 hölls invigningen efter fem månaders arbete. Ärentunamästaren kallas konstnären bakom de 1400-talsmålningar som täcker stora delar av kyrkans väggar. Hens verk finns bara i fem andra kyrkor i landet. Någon signatur har målaren inte lämnat efter sig. Vem konstnären var tycks förbli ett mysterium.”, skrev Uppsalatidningen den 16 april 2015. Tack till Uppsalatidningen som möjliggjort att vi kan publicera tidningssidan! Läs mer här!

HISTORISKA MUSÉET

Medeltidens bildvärld är ett uppslagsverk som innehåller en omfattande samling fotografier av medeltida kyrklig konst, bl.a. från Ärentuna kyrka.

 

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen i Storvreta

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden: 018-36 62 10

Ordinarie öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Övrig tid finns telefonsvarare att lämna meddelande på.

E-post:
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta