Ärentuna kyrka
Foto: Mats Wilhelm

Ärentuna kyrka

Ärentuna kyrka byggdes omkring 1300. Ärkebiskop Nils Allesson visiterade församlingen 1302, kanske invigdes kyrkan då. Den är en ganska typisk uppländsk kyrka, förutom att den inte är en hallkyrka utan har ett kor som är smalare än långhuset.

Rundvandring i Ärentuna kyrka

Här kan du gå runt i Ärentuna kyrka och titta i 360 grader.

Välkommen in!

Väggarna är prydda med kalkmålningar, dels bårder från 1300-talet med växtmotiv, dels helgonbilder och ornament från mitten av 1400-talet. Konstnären kallas för Ärentunamästaren. Deras innehåll vittnar om en franciskansk tradition.

Mer berömda är de målningar från 1300-talet som prydde kyrkans ursprungliga tunnvalv och delvis finns bevarade, nu på Statens Historiska Museum i Stockholm. Det ursprungliga tunnvalvet av trä byttes på 1400-talet mot kryssvalv av tegel.

Ärentuna kyrkas klockstapel
Ärentuna kyrkas klockstapel Foto: Anna-Johanna von Platen

Kyrkan hade förr gott om träskulpturer, men de flesta har försvunnit under seklernas gång. Fortfarande finns dock ett Mariaskåp från 1470-talet. I korfönstret sitter glasmålningen "Den gode herden", utförd av Gunnar Torestam 1928. Altaret är från 1818.

Kyrkans skyddshelgon är Jungfru Maria och Sankt Leonard.
Kyrkan saknar läktare.

Interiörer Ärentuna kyrka

Ryggsköld, medeltida
Mariaskåp