Kvälls-öppet hus med middag

torsdagar jämna veckor i Kyrkans hus, Skyttorp

Kvälls-öppet-hus startar för terminen 26 januari och slutar 4 maj.

Öppet hus med middag, för hela familjen!

Kyrkans hus, Skyttorp

Öppet hus med middag
Torsdagar kl. 16-19  jämna veckor

Välkommen att dela gemenskap med trevliga samtal över god middag.
Kl. 18 firar vi efter-maten-gudstjänst.
Lekrummet är öppet för barnen.

Har du lust att hjälpa till att laga maten någon gång under terminen?
Kontakta i så fall Emmeli för att ordna med detaljerna.