Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Meditationsretreat – 19 oktober

Meditationsretreat - att söka sitt sanna jag
Tensta lördag 19 oktober 2019  09.30-19.00

Att delta i en retreat är ett sätt att träda ur vardagens alla krav och aktiviteter för att bara vara –med sitt hjärta och tillsammans i tystnad med andra.

I tystnaden finner själen vila, jag får släppa mina roller och funktioner och närma mig mitt sanna jag. Meditationerna är en hjälp att bli varse all den tankeaktivitet som ständigt pågår och att alltmer släppa taget om den.

Vi kommer att vara i Tensta - Sockenstugan och Församlingssalen (ligger invid kyrkan).

Kostnaden för endagsretreaten inkl. mat är 350 kr. 

Retreatens innehåll:

  • Tyst meditation
  • Guidad meditation
  • Meditativ promenad
  • Meditativt måleri
  • Avspänningsövning
  • Andakt

Man deltar i ”programpunkterna” i den utsträckning man vill och känner behov av.

Ledare för retreaten är Eva Douhan Lundkvist och Mia Gregstedt.

P g a begränsat utrymme kan vi bara ta emot åtta deltagare och det behövs fyra för att retreaten ska bli av.

Det går bra att ställa frågor eller anmäla sig till Mia mobil: 072-575 96 76 eller
Skicka e-post till Mia

Sista anmälningsdag onsdag 16 oktober.
Välkommen!

/Vattholma pastorat

 

Vägbeskrivning Församlingsgården Storvreta - Tensta