Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Meditationsretreat – 27 april

Meditationsretreat - att söka sitt sanna jag
Tensta lördag 27 april 2018 kl. 9.30-19.30

Att delta i en retreat är ett sätt att träda ur vardagens alla krav och aktiviteter för att bara vara –med sitt hjärta och tillsammans i tystnad med andra.

I tystnaden finner själen vila, jag får släppa mina roller och funktioner och närma mig mitt sanna jag. Meditationerna är en hjälp att bli varse all den tankeaktivitet som ständigt pågår och att alltmer släppa taget om den.

Vi kommer att vara i Tensta - Sockenstugan och Församlingssalen (ligger invid kyrkan).

Kostnaden för endagsretreaten inkl. mat är 350 kr. 

Retreatens innehåll:

  • Tyst meditation
  • Guidad meditation
  • Meditativt måleri
  • Avspänningsövning
  • Andakt

Man deltar i ”programpunkterna” i den utsträckning man vill och känner behov av.

Ledare för retreaten är Eva Douhan Lundkvist och Mia Gregstedt.

Det går bra att ställa frågor eller anmäla sig till Mia,
mobil: 072-575 96 76 eller
Skicka e-post till Mia

Sista anmälningsdag onsdag 24 april.
Välkommen!

/Vattholma pastorat

 

Vägbeskrivning Församlingsgården Storvreta - Tensta